Till huvudinnehållet

Vattenskada. Försäkringsbolagets ansvar vid skada. Vad anser GVK

Varje skadeförsäkringsbolag har sina unika regler men de är ganska lika. Huvudregel är att ersätta följdskador när ett tätskikt, en apparat eller rörledning läckt. Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag i vilken omfattning tät- och ytskikt eventuellt ersätts samt vilka åldersavdrag som tillämpas.