Menu

Våtzoner

Vill du veta mer?

För krav på rörgenomföringar/övriga genomföringar samt tätskikt i plats för bad eller dusch respektive våtzon, se

Rörgenomföringar i golv.

Rörgenomföringar i vägg

Fördelarskåp och inbyggnadslådor i vägg

Genomföringar för el som bryter väggens tätskikt

Krav på tätskikt i våtzon 1 och 2

GVK delar in våtrummet i zoner. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

GVK delar in våtrummet i plats för bad eller dusch, våtzon 1 eller våtzon 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

Våtzon 1

Den del av våtrummet som utsätts för mest vattenbelastning. Det är här duschen eller badet är placerad och också den del av våtutrymmet där vattenskador är vanligast.

Så här definierar GVK våtzon 1:

  • Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa.
  • Om det finns en fast monterad skärmvägg som bekläs med tätskikt räknas väggen mot duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Fast monterad skärmvägg är ej svängbar och går upp till tak.
  • Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas.
  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
  • Hela golvytan är våtzon 1.

Zonindelning i bad/duschrum med badkar som angränsar till innervägg

Zonindelning i bad/duschrum med badkar som angränsar till innervägg.

Zonindelning i bad/duschrum med skärmvägg som angränsar till innervägg

Zonindelning i bad/duschrum med skärmvägg som angränsar till innervägg.

Plats för bad eller dusch

  • Plats för bad eller dusch är en del av våtzon 1.
  • Plats för bad eller dusch är golv och väggar upp till 2,0 m över färdigt golv i ett utrymme som avgränsas av ett badkar, en duschvägg, skärmvägg eller motsvarande. 
  • Vägg över 2,0 m i höjdled tillhör våtzon 1

Plats för dusch.

Plats för dusch.

Plats för bad.

Plats för bad.

Våtzon 2

Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt.

  • Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1. 
  • Om fast monterad skärmvägg som är beklädd med tätskikt finns, så tillhör väggens bortre sida våtzon 2.

Zonindelning i bad/ duschrum med duschplats som angränsar till innervägg.

Zonindelning i bad/ duschrum med duschplats som angränsar till innervägg.

Våtzon 1 har en radie på en meter utanför plats för bad eller dusch.

Våtzon 1 har en radie på en meter utanför plats för bad eller dusch.

Rekommendationer

Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1. 

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak