Menu

Våtzoner

Vill du veta mer?

GVK delar in våtrummet i zoner. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

GVK delar in  våtrummet i zoner. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

Våtzon 1

Den del av våtrummet som utsätts för mest vattenbelastning. Det är här duschen eller badet är placerad och också den del av våtutrymmet där vattenskador är vanligast. Så här definierar GVK våtzon 1:

  • Väggytor vid duschplats eller motsvarande och en meter utanför dessa.

  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.

  • Hela golvytan

Våtzon 2

Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt. Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1.

Rekommendationer

Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1.

Om det finns en skärmvägg räknas väggen mot duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Skärmväggens andra sida är våtzon 2. Detta förutsätter att skärmväggen kläs med tätskikt. 

Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt. 

Nu 573 446 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak