Till huvudinnehållet

Säkra Våtrum för beställare

Arbetar du professionellt med att planera, bygga och installera badrum?

Webbutbildning i Säkra Våtrum är för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering och utförande till ett färdigt badrum. Det finns en mängd regler som styr vid byggande av bostäder och badrum. I den här kursen har vi valt att fokusera på det som vanligast blir fel.

Du kommer bland annat lära dig följande

  • Vad som är godkänt enligt GVK. Om branschreglerna är samordnade med andra branschregler och regelverk.
  • Vilka krav du bör ställa på våtrumsentreprenören.
  • Vilka tätskikt som är godkända i våtrum.
  • Hur du kontrollerar slutleveransen.

Det här får du

  • Tillgång till vår onlinekurs som du kan göra när som helst, var som helst och som ger den senaste kunskapen.
  • Tillgång till kursen och kursmaterialet i 6 månader efter inköpsdatum.
  • Se exempel på kvalitetsdokument, våtrumsintyg och övriga checklistor.
  • Kursdiplom efter genomförd kurs.

Kostnad

1100 kr (exklusive moms).
825 kr. Just nu, få 25 % rabatt vid köp!

Observera

  • Kursen är personlig och priset nedan är för en (1) licens.
  • Observera att du kan endast köpa en (1) licens åt gången. Är du intresserad av flera licenser? Du får då genomföra köpet flera gånger.

Blir jag auktoriserad/behörighet efter att jag gått kursen?

Nej, kursen innebär inte att du blir GVK-auktoriserad eller på annat sätt tillgodoser dig en "behörighet". Om du arbetar professionellt med mattläggning och/eller plattsättning i våtrum och är intresserad av att blir auktoriserad så läs mer och ansök här. 

Behöver jag göra kursen vid ett och samma tillfälle?

Nej, det behöver du inte. Kursen kommer spara kursgenomförandet.

Hur lång tid tar det?

Det beror på. En del aktiviteter i kursen är obligatoriska att genomföra för att ta sig vidare, medan andra inte är det. Uppskattningsvis tar kursen ca 1 timme inklusive tid för slutprov.