Menu

Fixering av golvbrunn

När golvbrunnen ska gjutas fast i ett betonggolv ellermed hjälp av bruk, ska golvbrunnens läge i höjdled och i vågjusteras innan man påbörjar gjutningen. Det ofta svårt att justera golvbrunnens läge i efterhand.

Hög belastning på golvbrunn

  • Det är inte svårt att räkna ut att området runt golvbrunnen utsätts för hög belastning. Räknat över året, blir det många ton vikt i ett badrum hos snittfamiljen. Det är en huvudfråga för konstruktören att se till så att golvbrunnens förankring är genomtänkt. Hur får man kotlingar och dylikt att sitta fast över tid? Ska man fästa kotlingar i bjälkskor?
En golvbrunn ska vara monterad så att det inte kan uppstå någon rörelse mellan golvbrunnen, underlaget, tätskiktet eller golvbeläggningen.

En golvbrunn som är placerad i en duschplats eller motsvarande utsätts för hög belastning. När duschen används belastas brunnen inte bara med allt vatten som ska ledas bort via avloppssystemet, utan också av användarens tyngd.

I träbjälklag ska en montageplatta (den vita fyrkantiga plattan i bilden) eller likvärdig lösning användas för att golvbrunnen ska sitta fast ordentligt iunderlaget. Golvbrunnen ska inte röra sig i samband med att man använder duschen.

Golvbrunnen måste sitta fast

I träbjälklag är det särskilt viktigt att kontrollera att golvbrunnen sitter fast ordentligt. Om den inte gör det kan belastning och fuktrörelser leda till läckage - till exempel i skarven mellan tätskiktet och golvbrunnen, eller rent av i golvbrunnens röranslutning. En så kallad monteringsplatta ska användas för fixering av golvbrunnar i träbjälklag.

Rätt läge innan du gjuter fast golvbrunnen

I betongbjälklag måste golvbrunnen fixeras så att golvbrunnens läge inte kan ändras vid gjutning. Använd golvbrunnsleverantörens tillhörande fixtur och hjälpmedel för detta.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak