Till huvudinnehållet

Plastmatta som tät- och ytskikt

Plastmatta som ytskikt i våtrum fungerar också som tätskikt, under förutsättning att den är rätt installerad. GVK ställer krav på att alla behöriga montörer måste klara praktiska tester för att få installera plastmatta i våtutrymme.

Tarkett Aquarelle Raw Concrete Dark Grey

Branschorganisationen Golvbranschen testar och godkänner plastmattor som fungerar som både beläggning eller beklädnad och dessutom som vattentätning i till exempel badrum, toaletter och tvättstugor. Plastmattorna godkänns efter att de uppfyllt krav på bland annat vattentäthet, dimensionsstabilitet, flexibilitet och fogstyrka utan att gå sönder. Testerna utförs för att garantera att produkterna klarar nordiska förhållanden - där trähus är vanliga och rörelser i konstruktionen ett praktiskt problem.

Underlaget måste vara sugande

En plastmatta som tätskikt kan användas på olika underlag och konstruktioner, bland annat betong, lättklinker och gipsskivor. Underlaget måste kunna absorbera fukt, det vill säga vara sugande, för att man ska kunna fästa en plastmatta utan att det uppstår luftbubblor och liknande.

Godkänt på underlag som tål normal fuktbelastning

Det är godkänt att installera plastmatta som ytskikt på underlag som tål normal fuktbelastning, det vill säga 70-85 % relativ fuktighet, se även kapitel om väggskivor, till exempel gipsskiva med kartongyta. GVK rekommenderar att alla installationer med plastmatta täthetskontrolleras med hjälp av GVKs metod för täthetskontroll av tätskikt. Som beställare kan man alltid beställa en sådan kontroll, eller köpa tjänsten från GVK-företaget.

Plastmatta kan användas:

  • På massiv konstruktion, till exempel betong och lättklinker. Dock kan viss förbehandling krävas.
  • På sugande skivmaterial.
  • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och våtrumsskivan.
  • På gipsskiva med kartong i både våtzon 1 och 2.
  • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera.
  • Där det finns krav på att tätskiktets svetsfogar ska täthetsprovas innan keramiskt ytskikt monteras.

 

Varning för källare och täta underlag

I källare och hus där dränering inte gjorts om på länge är det viktigt att kontrollera att underlaget inte är för fuktigt, eller riskerar att bli för fuktigt över tid. I källare är det vanligt att man har problem med just tillskjutande fukt underifrån. En plastmatta som monteras med ett vattenbaserat lim har en maxgräns på 85 procent relativ fuktighet i underlaget. Vid högre nivåer bryts limmet ner och konstruktionen riskerar att haverera.

En varning utfärdas för underlag som är mycket täta. Risken är stor att plastmattan tillsammans med ett vattenbaserat lim inte fäster mot underlaget. Det är också viktigt ur ett skönhetsmässigt perspektiv, där blåsor och uppenbara ojämnheter som syns igenom ytskiktet inte räknas som fackmässiga. Se även Golvbranschens bedömningsgrunder för plastmattor.

Checklista för plastmatta som tät - och ytskikt:

Krav i duschplats eller motsvarande vid lätta konstruktioner som skivväggar och träbjälklag.


Får installeras på underlag av gipskiva med kartongyta. Överväg dock alltid mer fukttåliga alternativ.


Kan täthetsprovas.


Problem med fukt i underlaget? Välj inte en plastmatta.


Kräver ett sugande underlag. Vid mycket täta underlag är risken stor att plastmattan inte fäster.