Menu

Täthetskontroll av tätskikt

BESTÄLLA OCH KÖPA

  • I GVKs webbshop kan du beställa GVK-pumpen. Pumpen levereras i en praktisk väska med instruktion och tillbehör för att också kontrollera fall. GVK- pumpen är antagen som Svensk Standard, SS 923621.
  • Ladda ned instruktionsmanual till GVK-pumpen.

GVK har tagit fram en unik metod, GVK-pumpen, för att kontrollera tätheten i plastmattans skarvövergångar. Ett ovärderligt hjälpmedel för att garantera tätheten i våtrummets viktigaste skikt – tätskiktet.

GVK har tagit fram och utvecklat GVK- pumpen som finns angiven i Boverkets Byggregler för våtrum. Vi använder den vid våra stickprovskontroller men den kan också användas vid egenkontroll och särskild kontroll. Med GVK-pumpen kan du försäkra dig om att fogar i tätskiktet är helt täta. Historiskt har GVK- pumpen varit avsedd för svetsar i plastmattor som ytskikt och tätskikt. Om våtrummet ska ha ytskikt av keramiska plattor är det särskilt viktigt att fogarna kontrolleras innan plattorna monteras. Efter att ytskiktet monterats går det inte längre att kontrollera om våtrummet håller tätt. Plattorna, eller rättare sagt fogarna mellan plattorna, är inte vattentäta.

Så går kontrollen till

Plastmattans/tätskiktets skarv kontrolleras med hjälp av en vakuumpump tillsammans med speciella munstycken eller verktyg som placeras över skarvarna och kopplas till pumpen. För att säkerställa täthet mellan verktyg och tätskikt sprayas lite vatten på tätskiktets yta. Med några droppar diskmedel i sprayflaskan kan eventuella porer i svetsskarven upptäckas genom den "såpbubbla" som bildas där luft läcker in. Otät svets repareras.

Innerhörn i duschplats är våtrummets känsligastepunkt. Genom att kontrollera tätskiktets täthet kan många onödigavattenskador undvikas.

Hur och var fungerar verktyget?

Det finns tre olika munstycken eller verktyg som kan kopplas till pumpen och placeras över fogen: Ett rektangelformat verktyg för längsgående fogar, ett triangelformat för innerhörn mellan golv och två väggar och ett vinkelrät för hörn mellan golv och vägg eller mellan två vinkelräta väggar.  Ladda ned instruktionsmanualen till GVK-pumpen för mer information.

GVKs kontrollanter använder pumpen

Se hur en tätehtskontroll går till vid plastmatta som tätskikt bakom keramik.

I varje län i Sverige har GVK gett i uppdrag åt särskilt utbildade kontrollanter att löpande utföra kontroller av GVK-företagens våtrumsinstallationer. Med kontrollerna kan man upptäcka kvalitetsbrister i våtrummen. Kontrollanterna följer en upprättad checklista med viktiga kontrollpunkter. Här ingår då kontroll av fogars täthet. Du kan som kund till ett GVK-auktoriserat företag beställa kontroll av just ditt badrum, en så kallad Särskild kontroll.

Kontroll av tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt

När tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt har applicerats, utförs en okulär bedömning enligt leverantörens monteringsanvisning. Åtgången av det vätskebaserade tätskikt noteras (kg/m^2). Om leverantören av tätskiktfolien eller det vätskebaserade tätskiktet rekommenderar en annan metod för att kontrollera skarvarnas täthet, till exempel med GVK-pump, ska den metoden användas.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak