Till huvudinnehållet

Nivåskillnad dörröppning och golvbrunn

Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs krav är att skillnaden ska vara minst 20 mm.

Tätskiktets uppvik vid dörröppningen ska alltid ligga minst 20 mm över golvbrunnens fläns i duschplatsen eller motsvarande. Se exempel nedan (samtliga mått anges i mm). Vid plastmatta som tät- och ytskikt där tröskel ej monteras alternativt att tröskeln ej möjliggör uppvik mäts nivåskillnaden om 20 mm mellan golvbrunnens fläns och plastmattans överkant vid dörröppning.