Menu

Nivåskillnad dörröppning och golvbrunn

Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs krav är att skillnaden ska vara minst 20 mm.

Tätskiktets uppvik vid dörröppningen ska alltid ligga minst 20 mm över golvbrunnens fläns i duschplatsen eller motsvarande. Se exempel nedan (samtliga mått anges i mm).

Vid plastmatta som tät- och ytskikt där tröskel ej monteras alternativt att tröskeln ej möjliggör uppvik mäts nivåskillnaden om 20 mm mellan golvbrunnens fläns och plastmattans överkant vid dörröppning.

Plastmatta som tät- och ytskikt

Plastmatta som tät- och ytskikt med uppvik mot tröskel

Plastmatta som tät- och ytskikt utan uppvik, med låg eller utan tröskel.

Plastmatta som tät- och ytskikt utan uppvik, med låg eller utan tröskel.

Keramiska ytskikt och natursten

Keramiskt ytskikt med uppvik av tätskikt, med eller utan tröskel. Om utan tröskel är det viktigt att tätskiktet viks upp ovanför fästmassan.

Keramiskt ytskikt med uppvik av tätskikt, med eller utan tröskel. Om utan tröskel är det viktigt att tätskiktet viks upp ovanför fästmassan.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak