Till huvudinnehållet

Rörgenomföringar i vägg

Vid rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt

I plats för bad och dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:

  • Direkt anslutning till badkars- eller duschblandare och eventuell duschanordning.
  • Kopplingsbricka för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant
    Rörgenomföringar får placeras över 2 m från golvet, men inte närmare taket än 100 mm - detta för att möjliggöra montering av tätskikt.
badrum plats for badkar

Vid rörgenomföringar i vägg:

  • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
  • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
  • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
  • Rör ska sticka ut cirka 60 mm från väggens tätskikt.
  • Alla rör ska vara monterade vinkelrätt (90⁰) mot väggen.
  • Största tillåtna mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.
krav pa rorgenomforingar i vagg med tatskikt centrumavstand
Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm.
krav pa rorgenomforingar i vagg med tatskikt
Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm.

Sammanfattning av krav på genomföringar som bryter väggens tätskikt

Tabellen nedan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta väggens tätskikt beroende på typ av rör och utrymme. Förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.

  Plats för Bad eller Dusch Våtzon 1 (utanför plats för Bad eller Dusch) Våtzon 2
Direkt anslutning till kar- eller duschblandare Godkänt Ej tillämpbart Ej tillämpbart
Annan rörgenomföring Ej godkänt Godkänt Godkänt
Läckageindikering Ej godkänt Godkänt Godkänt
Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar Ej godkänt Godkänt Godkänt
Fördelarskåp Ej godkänt Godkänt Godkänt
Inbyggnadslåda Godkänt Godkänt Godkänt
Genomföringar för el Godkänt Godkänt Godkänt
Ventilationsrör Ej godkänt Godkänt Godkänt