Menu

Lim för plastmatta som tätskikt

Lim för plastmatta som tätskikt
Lim för plastmatta som tätskikt

Plastmattor som ska fungera som tätskikt under kakel, klinker och liknande material vara godkänd enligt Golvbranschens branschstandard. Till respektive godkänd plastmatta redovisas i monteringsanvisningen ett godkänt lim som ska användas.

Följ alltid de monteringsanvisningar som leverantören av respektive produkt tillhandahåller vid val av lim.