Till huvudinnehållet

Förtydligande av genomföringar för el som bryter väggens tätskikt

I Säkra Våtrum 2021:1 utformades nya krav för anslutning av tätskikt mot genomföringar för el i våtrum. Efter uppdateringen har GVK fått frågor angående syftet och innehållet i kraven och som ett resultat av detta har ett förtydligande tagits fram. Förtydligandet är avsett att underlätta kommunikation och samordning mellan tätskiktsentreprenören och elektrikern och besvarar nedan tre vanliga frågeställningar.

Förutsättningar för tät anslutning av tätskikt mot genomföringar för el

  • Placering, mått och avstånd ska ske enligt Svensk Elstandard och möjliggöra tät anslutning enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.
  • Använd fabrikstillverkad rörböj eller ett böjt VP-rör som är möjligt att fixera.
  • Vid användning av infälld apparatdosa och keramiskt ytskikt ska förhöjningsring eller teleskopdosa användas, då bygger keramiken ut så att täcklock kan passa in. Lösningen fungerar därför inte med plastmatta som ytskikt.


Vad gäller för flexslang?

  • Flexslang ska inte användas vid genomföringar. Slangens flexibilitet utgör risk för att förstöra anslutning mot tätskikt om den trycks in i väggen vid montage av den elektriska utrustningen.
  • Det är dock inget tekniskt fel om det är möjligt att fixera flexslangen och att ansluta tätskikt enligt monteringsanvisningar. Denna lösning ska dock noteras som en avvikelse från GVKs branschregler.
  • Kravet om att flexslang inte ska användas gäller endast själva genomföringen, den övriga installationen i mellanväggar kan göras med flexslang.


Vad gäller i våtzon 2?

  • Alla genomföringar för el i våtzon 2 ska tätas mot.
  • Undantag kan dock göras vid infälld apparatdosa till strömställare vid dörr, där det inte är möjligt att ansluta tätskikt.
  • Undantaget gäller även dubbel eller trippel apparatdosa vid dörr.
  • Undantagen noteras inte som en avvikelse.