Menu

Golv

GVK-auktoriserade företag har rutiner för att kontrollera underlagets förutsättningar innan tätskiktsarbeten påbörjas.

Kontrollera lutning

  • Innan tätskiktet installeras ska alltid golvlutningen kontrolleras, så att underlaget lutar mot golvbrunnen. Golvets lutning är enkel att kontrollera, men mycket kostsamt att åtgärda i efterhand.
  • Golvets fall måste alltid vinna över buktigheter i underlaget, även inom angivna toleranser.

Förutom krav på VVS och förstärkning av bjälklag finns också krav på underlaget som måste uppfyllas innan man installerar tätskiktet. Vid installation av plastmatta som ytskikt, är det extra viktigt att tänka på detta för att undvika skönhetsfel.

För en fackmässig installation av tätskikt är det viktigt att underlaget är rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer. GVK-företagen har rutiner för att säkerställa detta i den förkontroll som utförs.

Toleranser för buktighet

Mätlängd Klass A+ Klass A Klass B
0,25 m ± 1,0 mm ± 1,2 mm ± 1,2 mm
1 m ± 1,5 mm ± 2 mm ± 3 mm
2 m ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm

Tabellen visar vilka toleranser som finns för buktighet. Underlaget i våtrum ska uppfylla klass A om inget annat avtalats. Det får alltså bukta ± 3 mm om man mäter med en rätskiva som är 2 m lång.

I övrigt gäller:

  • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
  • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
  • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter. 
  • Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat anges i tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
  • Vid tillskjutande fukt underifrån, som till exempel är vanligt i källare och äldre hus, ska man med hjälp av leverantör eller tekniskt sakkunnig utreda om tätskikt ska användas, samt i vilka delar av utrymmet tätskiktet ska appliceras. Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för användning i underlag med tillskjutande fukt.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak