Menu

Golvlutning

Golvlutningen ska alltid kontrolleras innan tätskiktsarbetena påbörjas.

Förkontroll enligt GVK

I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet.

I våtutrymmen ska golvlutning utformas så att vatten inte leds ut  i angränsande utrymmen och orsakar vattenskador vid normal användning av våtrummet. Golvet ska utformas så att vatten inte hindras från att rinna ned i golvbrunnen. Vatten som kvarstår till följd av ytspänning eller nivåskillnader mellan klinkerplattor får avdunsta alternativt avlägsnas med gummiraka eller motsvarande. För att det ska kunna ske på rätt sätt finns krav på hur golvlutningen ska utformas.

Fall mot golvbrunn i duschplats och övrig golvyta

 

Krav på fall i hela utrymmet

Utrymme Krav enligt GVK
I duschplats eller motsvarande

Våtrummet ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:150 -1:50. Medelvärdet är då 13 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 7 - 20 mm/m   
  • 0,7 - 2 % lutning
Övriga ytor

Utanför duschplatsen ska ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500 -1:100. Medelvärdet är då 6 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 2 - 10 mm/m
  • 0,2 - 1 %

Rekommendationer - Tänk även på detta

  • I våtutrymmen där särskilda skäl föreligger, till exempel utrymmen med fler än en golvbrunn eller ett större våtutrymme, kan det vara aktuellt att frångå ovanstående toleranser och avtala om en alternativ lutning. Bakfall får inte förekomma.
  • Tänk på utformningen av golvlutningen vid val av plattor - bland annat plattornas storlek. Stora klinkerplattor ställer normalt större krav att golvet lutar mindre för att inte orsaka stora nivåskillnader (fogsprång) mellan plattorna.
  • Golvets lutning bör utformas så att golvet och dess ytskikt vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnens brunnssil i duschplatsen eller motsvarande. I små våtrum kan detta vara svårt att uppnå utan att det leder till för brant fall/lutning på golvet - då bör en tröskel installeras.
  • Vid utformningen av golvlutningen, ta hänsyn till eventuella ojämnheter och nivåskillnader som kan förekomma till följd av skarvförseglingar av tätskiktsfolier eller vätskebaserade tätskikt. Golvets lutning måste kompensera nivåskillnaden.
Så här kan man kontrollera att det spacklade undergolvet har rätt golvlutning motgolvbrunnen enligt branschreglerna.

 

Nu 573 627 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak