Menu

Elgenomföring i badrum

Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag. Det är viktigt att genomföringar för el i badrum utförs så att det går att ansluta tätskiktet tätt. Placering av genomföringar för el, vald väggkonstruktion och tät- och ytskikt är exempel på förutsättningar som påverkar tätskiktets anslutning.

Krav på genomföringar för el som bryter väggens tätskikt

  • Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Installatörsföretagens rekommendationer.
  • Genomföringar för el i plats för bad eller dusch och i våtzon 1 ska möjliggöra tät anslutning mot väggens tätskikt.
  • I plats för bad eller dusch ska genomföring för el utföras med ett fixerat VP-rör, exempelvis genom en rörböj, eller enligt annan produkt som är utformad för tät anslutning till väggens tätskikt.
  • Flexrör ska inte användas vid genomföringar.
  • Minsta diameter på VP-rör ska vara 16 mm.
  • Infälld apparatdosa till strömställare i våtzon 2 kräver inte tätning.

Rekommendationer 

  • Överväg att placera genomföring synligt och ej förlagd dolt bakom till exempel bubbelbadkar.
  • Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak