Menu

Delreparationer av tätskikt

Vilka plastmattor är godkända för delreparation?

Anmälan till fortbildning montör

  • Har ditt auktoriserade företag en montör som behöver gå fortbildningskurs?
  • Anmäl enkelt er montör till fortbildningskurs via min sida.
  • Information kring kursen Fortbildning Montör hittar ni här.

Kraven gäller till exempel vid skadade tätskikt, eller vid reparationer av den underliggande konstruktionen till följd av skada eller fel där en del av tätskiktet behöver tas bort. Delreparationer av branschgodkända plastmattor och tätskiktsfolier är möjliga förutsatt att:

  • Produkten/produkterna är godkända för delreparation och har en tillhörande monteringsanvisning som beskriver hur tätskiktet ska delrepareras.
  • Behörig montör som utför delreparationen har tillräcklig kompetens.
  • Delreparation av tätskiktet dokumenteras enligt GVKs kvalitetssystem.

Delreparationer av tätskikt kan innebära fler skarvar i tät- och ytskiktet. Det kan också resultera i kulör- och/eller nyansskillnader i ytskiktet.

Kompetens & dokumentation

GVK ställer krav på att den montör som utför delreparationen har tillräcklig kompetens. Med tillräcklig kompetens menar GVK att montören som utför delreparationen utav tätskiktet har gått GVKs kurs Fortbildning Montör 5 år efter behörighetskurs.

Arbetet ska dokumenteras enligt GVKs kvalitetssystem, med en förkontroll före arbetet påbörjas och en egenkontroll efter delreparationen av tätskiktet. Dokumentationen ska skickas till beställaren.

Efter slutförd delreparation av tätskiktet kan beställaren boka en särskild kontroll.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak