Menu

Tätning mot golvbrunn

Golvbrunns- eller tätskiktsleverantörens monteringsanvisning ska alltid följas avseende tätskiktets anslutning mot golvbrunnen, beroende på om det är plastmatta, tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

Viktigt att tätskiktet ansluts rätt

  • Hur en plastmatta ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningen.
  • Hur vätskebaserat tätskikt med brunnsmanschett eller tätskiktsfolie ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
  • Golvbrunnsleverantörens tillhörande skärmall ska användas vid anslutningar av tätskikt i golvbrunnar.
  • Skärning på “fri hand” är inte tillåten när det finns en framtagen mall från golvbrunnsleverantören.
  • Golvbrunnens medföljande klämring ska alltid monteras enligt golvbrunnsleverantörens monteringsanvisning.
  • Underlaget för tätskiktet och golvbrunnen ska mötas på samma nivå, annars kan tätskiktet bli felaktigt skuret och inte anslutas korrekt i golvbrunnen. 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak