Menu

Tätning mot golvbrunn

Golvbrunn ska vara monterad så att det inte kan uppstå rörelser mellan golvbrunnen och underlaget, tätskiktet eller golvbeläggningen.

Hur en plastmatta ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningen.

Hur vätskebaserat tätskikt med brunnsmanschett eller tätskiktsfolie ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.