Menu

Golvbrunnens lutning

En golvbrunn får luta max 2 mm från centrum till ytterkant. Man kontrollerar lutningen innan monteringen av tätskiktet, till exempel med ett vattenpass.

Tolerans för golvbrunnens lutning.

Golvbrunnen ska sitta i våg. Det finns en viss tolerans för golvbrunnens lutning som inte påverkar installationen av tätskikt. Denna tolerans är 2 mm och mäts från golvbrunnens centrum till dess ytterkant.