Menu

Golvskivor för våtrum

Vem har ansvar för konstruktionen?

  • Tät- och ytskiktleverantörer anger tydliga krav på hur underlaget ska vara utformat. Men det finns många lösningar som tekniskt sett fungerar och många fällor att gå i. Det är viktigt att leverantören eller konstruktören tar ett helhetsansvar för konstruktionslösningen. Våtrummet ska inte haverera till följd av en dåligt genomtänkt lösning.

Det finns skivmaterial som monteras på fribärande golvskivor, i syfte att förstärka golvet så att man kan montera klinkerplattor på golvet.

Generellt - bra att veta

I GVKs branschregler framgår att man kan förstärka ett träbjälklag genom att limma och skruva fast en formstabil skiva. När limmet verkat, tas skruvarna bort. Se även hur man förstärker träbjälklag. Golvskivor finns i en rad olika utföranden - cement, gips med flera - men också i olika format. Det finns även skivor som kan läggas flytande till exempel på ett betonggolv. Detta kapitel behandlar enbart skivor som fästs i fribärande skivkonstruktion.

Träbjälklag med spånskiva, kan förstärkas med golvgips som limmas och skruvas fast i underlaget för att ta bort träets rörelser. Observera att skruvar ska avlägsnas när limmet torkat.

Golvgips

Gipsskivor avsedda för golv, så kallade golvgipsskivor, är lämpliga eftersom materialet inte rör sig eller krymper och sväller som trä gör. Det är alltså en formstabil skiva. Man använder därför gipsskivan till att minimera rörelserna från underlag av till exempel spånskiva, vilket är särskilt viktigt vid klinkergolv. Golvgips med kartongyta, normalt 13 mm, ska limmas och skruvas fast i underlaget. När limmet torkat, ska skruvarna avlägsnas så att de inte över tid skadar tätskiktet.

Cementbunden skiva

Det finns lösningar där undergolv av spånskiva förstärkts med en cementbaserad skiva som normalt är 8 mm tjock. Skivan monteras i likhet med golvgipsskivor på spånskivan genom att limmas fast mot underlaget med ett plattsättningsbruk. Cementskiva ska under limmets härdningstid förankras mot spånskivan, antingen med tyngder eller med avsedd skruv. Cembrit Tepros cementbundna Minerit VT8- skiva rekommenderades vid förstärkning av våtrumsgolv från början av 2000-talet till 2007. Skivan förekommer fortfarande, till exempel i kombination med golvvärme, i lösningar föreskrivna av leverantör eller konstruktör.

Kontrollera alltid:

  • Att golvskivan rekommenderas för aktuellt utförande av leverantör av skiva, tätskikt eller konstruktör.
  • Att skivan är monterad enlig leverantörens anvisning.
  • Kontrollera att eventuella skruvar är borttagna efter att limmet har torkat eller härdat.

Nu 620 329 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak