Menu

Dörröppning

Det finns inget krav på tröskel i ett våtrum, men om tröskel saknas ska fuktkänsligt material vid dörröppning skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassa transportera fukt till intilliggande konstruktion om den inte skyddas genom försegling. I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempeskjutdörr.

Krav på dörröppning i våtrum

Trösklar eller motsvarande ska vara monterade innan tätskiktet appliceras. Tätskiktet ska alltid ha stöd mot bakomliggande underlag. Glipa mellan vägg och dörrkarm får vara högst 10 mm. Det finns inget generellt krav på att tätskikt ska monteras på dörrkarm. Om tätskikt ska förseglas på dörrkarm ska det tydligt avtalas med beställaren eller på annat sätt framgå av föreskriven anvisning.

Generellt - bra att veta

  • Nivåskillnaden mellan två utrymmen får inte överstiga 20 mm om kravet på tillgänglighet ska uppfyllas.
  • Tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.
  • Beakta möjlighet till installation av tröskel till toalett eller annat utrymme med krav på tätskikt där golvbrunn saknas.