Menu

Golvbrunnens placering i höjdled

Gjuter man fast en golvbrunn på fel höjd kan det vara svårt få till rätt fall på golvet mot golvbrunnen utan att det uppstår stora nivåskillnader till intilliggande rum.

Golvbrunnens placering i höjd och ska bestämmas tidigt i byggprocessen för att möjliggöra fall mot brunnen enligt GVKs branschregler. Detta är särskilt viktigt då till exempel tillgänglighetskrav om max 20 mm nivåskillnad mellan två utrymmen ska uppfyllas.

Golvbrunnen ska placeras på rätt nivå

Golvbrunnens läge i höjdled får avvika max 4 mm från angivet referensvärde, till exempel nivå för tät- eller ytskikt vid dörröppning.

Om bygghandlingarna anger en höjdplacering, är GVKs råd att installationen endast får avvika 4 mm från detta värde.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak