Menu

Golvbrunnens placering i höjdled

Gjuter man fast en golvbrunn på fel höjd kan det vara svårt få till rätt fall på golvet mot golvbrunnen utan att det uppstår stora nivåskillnader till intilliggande rum.

Golvbrunnens placering i höjd och ska bestämmas tidigt i byggprocessen för att möjliggöra fall mot brunnen enligt GVKs branschregler. Detta är särskilt viktigt då till exempel tillgänglighetskrav om max 20 mm nivåskillnad mellan två utrymmen ska uppfyllas.

Golvbrunnen ska placeras på rätt nivå

Golvbrunnens läge i höjdled får avvika max 4 mm från angivet referensvärde, till exempel nivå för tät- eller ytskikt vid dörröppning.

Om bygghandlingarna anger en höjdplacering, är GVKs råd att installationen endast får avvika 4 mm från detta värde.