Till huvudinnehållet

Behörighet Tätskikt under Keramik

Typ av kurs:
Behörighetskurs
Pris:
3800 Kr
Tidsåtgång:
Heldag
Platser:
Hela Sverige

Kursen ger dig som plattsättare behörighet att jobba med tätskiktsfolie/vätskebaserat tätskikt under keramik i våtutrymmen. Kursen är uppdelad i två delar, en digital del och en fysisk del. Den digitala delen ger dig som montör nödvändiga kunskaper om GVKs branschregler, kvalitetsstyrning och AMA. Den digitala delen blir tillgänglig cirka 10 dagar innan det fysiska kurstillfället och måste vara genomförd för att få delta på det fysiska kurstillfället. Den fysiska delen genomförs på kurstillfället där du kommer att få utföra montage av tätskiktsfolie. Kravet är en vattentät installation.

OBS!

För att kunna anmäla till kurs måste kursdeltagaren vara anställd på ett GVK-auktoriserat företag eller ett företag under pågående auktorisering som har fått sin ansökan godkänd.

Krav för att få gå kursen:

  • Du ska jobba som montör i ett GVK-auktoriserat företag och ha ett yrkesbevis som plattsättare. Kopia av detta bifogas i samband med kursanmälan, om det inte gjorts tidigare. För mer information om yrkesbevis, besök BYNs webbplats.
  • Kursen hålls på svenska och kursmaterial samt prov är på svenska.
  • Som lärling kan du inte gå GVKs behörighetskurs.

Kursens delar

Kallelse till kursen skickas cirka 10 dagar innan det fysiska kurstillfället. Då blir också den digitala delen blir tillgänglig. 

Den digitala delen är teoretisk där innehållet består av:

  • GVKs branschregler för våtrum – Vad är godkänt utförande?
  • Dokumentera Förkontroll & Egenkontroll – Hur hanterar man avvikelser från GVKs branschregler?

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Efter att digitala delen har blivit tillgänglig kan du genomföra den när du vill. Du måste dock ha blivit godkänd på slutprovet innan det fysiska kurstillfället för att få delta på kursen. Vi rekommenderar att du gör digitala delen i god tid och inte dagen innan fysiska kurstillfället.

På det fysiska kurstillfället kommer du att utföra en installation av tätskikt på en monter med inner- och ytterhörn, golvbrunn och vattenrör. Installationen ska bli vattentät.

Det kommer även mellan de praktiska momenten att vara diskussioner som baseras på den digitala delen, vilket är varför den måste vara genomförd innan kurstillfället.

Efter att det praktiska momentet är utfört avslutas kursen med ett teoretiskt prov.

För att få behörigheten så krävs godkänt resultat på samtliga delar.
Blir kursdeltagaren underkänd på en del så får denne göra om kursen vid nytt tillfälle.

Kursanmälan stänger 2 veckor innan kursdagen, samt att vi meddelar ca 2 veckor före kursdatum om kursen tvingas ställas in eller omplaneras.

För att kursen ska bli av krävs minst 6 deltagare.