Menu

Elburen golvvärme

Kablarna får inte monteras så att de är i kontakt med luft, värmeisolering eller annat material som inte leder värme eftersom det då kan uppstå överhettning. Överhettning kan leda till kortslutning eller brand.

Mer om el i våtrum

Elburen golvvärme i våtrum ska installeras av behörig installatör enligt regler från Elsäkerhetsverket. Tänk också på hur kabeln isoleras och vilken effekt som tas ut.

Alla elektriska system för golvvärme ska installeras och anslutas till elnätet av behörig installatör. I Sverige gäller föreskrifter från Elsäkerhetsverket. Enligt Elsäkerhetsverket utgör klenspänningsanläggningar, 50 V eller lägre, ingen risk att skada sig vid elchock. Det finns dock en brandrisk om systemet installeras felaktigt. GVK rekommenderar att en behörig elinstallatör utför både inkoppling och utläggning av kabel, folie eller motsvarande, samt utför framdragning och anslutning av matande kabel och transformator.

Rätt kabel, effekt och isolering

Det är viktigt att rätt kabel används. Kablar för träbjälklag eller inspackling, till exempel i våtrum, har lägre effekt per löpmeter än kablar för ingjutning i betongplatta. Kablarna får inte monteras så att de är i kontakt med luft, värmeisolering eller annat material som inte leder värme eftersom det då kan uppstå överhettning. Överhettning kan leda till kortslutning eller brand. En tumregel är att ju mer värmeledande material kabeln omges av, desto högre effekt per löpmeter kan kabeln ha.

Effektbehov

Badrum och duschrum kräver normalt ett effektbehov mellan 70 och 150 W/m² enligt Elektriska Installatörsorganisationen, EIO. Den högre siffran behövs inte för själva uppvärmningen men hjälper till att snabbt förånga vatten på ytskiktet och hjälper till att driva ut fukten ur fästmassan.

I övrigt gäller:

  • Elsäkerhetsföreskrifter ska följas.
  • Övergång mellan värmekabel och kallkabel ska ligga ingjuten eller inspacklad i golvet.
  • Elvärmeanläggningen dokumenteras genom mätningar och förläggningsskiss som visar värmekabelns placering.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak