Till huvudinnehållet

Så hittar du en godkänd besiktningsman

Vid oklarheter kring tjänstens utförande kan man anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen ska vara opartisk, kompetent och ge ett välskrivet utlåtande.

En besiktningsman ska ha kompetens för att kunna avgöra om våtrummet är byggt enligt gällande branschregler för tätskikt, ytskikt, VVS med mera. Besiktningsmannen ska gärna ha en formell behörighet enligt GBR Golvbranschen, SBR Byggingenjörerna eller liknande organisation. En besiktning kan också göras av en person med byggteknisk kompetens och kunskap i gällande branschregler. När det gäller installation av tätskikt kan Särskild Kontroll utförd av GVK-kontrollant vara att föredra. Besiktningen bör utgå från tekniska sakfrågor och inte beröra juridiska frågor i tvisten. Sådana bör man anlita en jurist för.

En checklista för besiktningsmannens uppdrag och kompetens:

  • Besiktningsmannen ska ha byggteknisk kompetens för att kunna bedöma det utförda arbetet i våtrummet.
  • Behörig enligt GBR Golvbranschen eller SBR Byggingenjörerna.
  • Jäv - se till så att besiktningsmannen är opartisk. Alla parter ska kunna närvara vid besiktningen.
  • Bedömningen ska ske enligt gällande branschregler, till exempel GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum.
  • Bedöms skönhetsfel och liknande, bör besiktningen referera till leverantörens bedömningsgrunder eller Golvbranschens bedömningsgrunder för skönhetsfel.
  • Besiktningsutlåtandet är minst lika viktigt som själva besiktningen. Se till att det är välskrivet och inte innehåller fel eller är otydligt.

Gvks kontroll

GVK-kontrollanter kan utföra kontroller på tätskikt i enlighet med GVKs branschregler. Dessa kan endast anlitas när det är ett GVK-auktoriserat företag som står för tjänsten.