Menu

Skivmaterial för vägg i våtrum

Godkänd våtrumsskiva

Väggskiva, tätskikt och ytskikt måste fungera ihop. GVK ställer krav på underlaget beroende på fuktbelastning.

Våtrumsskivor för normal och hög fuktbelastning

GVK har i samarbete med Byggkeramikrådet tagit fram branschgemensamma kriterier för våtrumsskivor som tål hög fuktbelastning. Det gör det lätt hitta en skiva som är särskilt lämplig för våtrummet och dess konstruktion, som samtidigt innehåller mindre fuktkänsligt material än traditionella skivmaterial. Relativ fuktighet, RF, är ett bra begrepp att känna till som talar om hur mycket fukt materialet kan ta upp i sina porer och håligheter utan att ta skada och samtidigt fungera mekaniskt.

Fuktbelastningen på underlaget bakom/under tätskiktet får inte överstiga den kritiska fuktnivå, RF, som materialet långsiktigt tål. Vid val av tätskikt med högt ånggenomgångsmotstånd, normalt plastmatta eller tätskiktsfolie, erhålls låg eller normal fuktbelastning bakom tätskiktet. Det innebär att "kartonggips" kan användas. Vid val av vätskebaserat tätskikt är ånggenomgångsmotståndet normalt lägre eller är svårt att säkerställa. Det innebär att fuktbelastningen bakom tätskiktet kan komma att överstiga 75% RF. Då duger endast underlag av mindre fuktkänsligt material som betong, lättklinker eller i vissa fall skivor som anges i tabellen nedan, typ fibergips, cellplast eller betongbaserad skivor.

GVK delar upp byggskivor på följande sätt:

Skivmaterialets fukttålighet Kritiskt fuktnivå
Normal fuktbelastning Upp till cirka 75 % RF
Till exempel gipsskiva med kartong.
Hög fuktbelastning Upp till cirka 85 % RF
Till exempel byggskivor bestående av fibergips, cellplast och cement.

Våtzoner ställer krav på underlag

GVK delar in våtrummet i våtzoner beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. 

För skivkonstruktion gäller:

  • I våtzon 1 ska tätskikt utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie eller skivor med tätskikt.
  • I våtzon 2 ska tätskikt utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller skivor med tätskikt.
  • Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt. 

För massiv konstruktion gäller:

  • I massiva konstruktioner – där väggar och golv utgörs av exempelvis betong, tegel eller lättklinker – kan alla godkända tätskiktsprodukter användas i hela utrymmet.
  • Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt. 

GVKs lägsta krav på skivmaterial beroende på tätskikt:

Skiva

Plastmatta

som tät- och ytskikt

Tätskiktsfolie Vätskebaserat tätskikt
Kartongbeklädd gipsskiva

Godkänt i Våtzon 1

och 2

Godkänt i Våtzon 1 och 2 Godkänt i Våtzon 2*
Våtrumsskiva med dokumenterad kompabilitet mellan skivan och typen av tätskikt.***

Godkänt i Våtzon 1

och 2**

Godkänt i Våtzon 1 och 2 Godkänt i Våtzon 2

*Vätskebaserade tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m kan användas under keramik i våtzon 2.

** Vid plastmatta som tät- och ytskikt ska skivan vara sådan att installationen inte orsakar några skönhetsfel – till exempel i skarvövergångar eller migrering.

*** För mer information om våtrumskivor se gvk.se/godkanda-produkter.

 

GVK kräver att våtrumsskiva och tätskikt fungerar ihop

cellplastskivaDet ska framgå om väggskivan till exempel ska spacklas innan tätskiktet monteras.

I tätskiktsleverantörens monteringsanvisning ska det tydligt framgå hur man ska montera tätskikt på en viss typ av väggskiva. Vid plastmatta ska limleverantören ge samma anvisning. Man brukar ange att underlaget är sugande eller ej sugande, vilket i praktiken har betydelse för hur plastmatta/tätskikt fäster på olika underlag med lim som är vattenbaserade. Dessa lim behöver sugande underlag för att tätskiktet ska fästa ordentligt. Det finns även fästmedel som fungerar när underlaget är mycket tätt, det vill säga ej sugande. Tänk på att vissa väggskivor ska förbehandlas - till exempel med vidhäftningsprimer eller spackel. Tänk också på att stora plattor ofta är tjockare och därmed tyngre per ytenhet, vilket ställer höga krav på både underlag och tätskikt.

Kontrollera alltid att våtrumsskivan:

  • Är monterad enligt skivmaterialleverantörens anvisning/rekommendation avseende avstånd mellan reglar, bredd och höjd, tjocklek och antal lager skivor.
  • Är skivan lämplig för ändamålet? Fungerar den tillsammans med tätskiktet som ska installeras?
  • Tänk på att badrum som ska förses med kakel, natursten och dylikt måste ha ett starkt underlag som rör sig så lite som möjligt. Annars spricker och lossnar plattorna lätt. Träbaserade skivor ska till exempel inte användas tillsammans med keramiska ytskikt.
  • Kräver skivan förbehandling i form av vidhäftningsprimer, spackel etcetera?
  • Överväg alltid att montera en våtrumsskiva som tål minst 85 % relativ fuktighet, RF.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak