Menu

Tätskiktsfolie

Checklista för tätskiktsfolie som tätskikt:

  • Krav i duschplats eller motsvarande vid lätta konstruktioner som skivväggar och träbjälklag.
  • Får installeras på underlag av gipskiva med kartongyta om ansvarig tätskiktsleverantör godkänner det. Överväg dock alltid mer fukttåliga alternativ.
  • Möjligt att delreparera där konstruktion kan kräva reparation eller underhåll, till exempel el-golvvärme. Kontrollera möjlighet till delreparation enligt leverantörens dokumenterade anvisning.
  • Fungerar på både sugande och inte sugande underlag. Vid inte mycket täta underlag används speciella lim som hör ihop med tätskiktssystemet. Rådgör med leverantör.
  • Problem med fukt i underlaget? Välj inte en tätskiktsfolie under keramiskt ytskikt.

Tätskiktsfolie är en slags vatten- och ångtät duk som installeras under kakel och klinker på golv och väggar i våtrum.

Tätskiktsfolier godkänns av branschorganisationen Byggkeramikrådet. Tätskikt godkänns tillsammans med fästmassa, keramiska plattor och fogmassa i system. Provning utförs enligt metoder beskrivna i Byggkeramikrådets Bilaga B - Godkända system. System godkänns när de uppfyller angivna krav för täthet, vidhäftning, deformationsupptagningsförmåga och förseglingars täthet efter rörelse.

Tätskiktsfolie/vätskebaserat tätskikt under keramiskt ytskikt.

Tätskiktsfolie/vätskebaserat tätskikt under keramiskt ytskikt.

Rätt lösning för rätt underlag

En tätskiktsfolie kan användas på en rad underlag och konstruktioner, bland annat betong, lättklinker och gipsskivor. Vid tätskiktsfolie går det att byta kakelplattor som gått sönder om leverantörens dokumenterade anvisning talar om hur detta ska utföras. Stäm alltid av med leverantören av tätskiktet om det är möjligt att göra ett ingrepp i tätskiktet på ett säkert sätt med bibehållen garanti.

Det är enligt GVKs branschregler tillåtet att installera tätskiktsfolie som tätskikt under kakel och klinker på underlag som tål normal fuktbelastning, det vill säga 70-85 % relativ fuktighet,till exempel gipsskiva med kartongyta. Se även kapitel om väggskivor. Kom ihåg att leverantörens anvisning gäller i första hand. Där kan rekommendationer för mer fukttåliga skivor förekomma. 

Varning för gamla hus och källare

I källare, gamla hus och så vidare är det viktigt att kontrollera att underlaget inte är för fuktigt, eller riskerar att bli för fuktigt över tid. I källare är det vanligt att man har problem med just tillskjutande fukt underifrån. En tätskiktsfolie ska normalt inte monteras på underlag som har en relativ fuktighet på 85 procent eller mer. Vid högre nivåer kan limmet brytas ner och konstruktionen riskerar att haverera.

Princip för hur montering tätskikt av folietyp monteras på vägg. Följ alltid leverantörensanvisning noga.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak