Menu

Tätskikt

GVKs branschregler = myndighetskrav i praktiken

  • Det är omöjligt att bygga ett helt badrum, toalett eller tvättstuga genom att enbart följa myndighetsregler. GVKs branschregler ger därför ett praktiskt genomförande och en tolkning av Boverkets Byggregler.

GVK bygger sina branschregler på de myndighetskrav som ges ut av Boverket. Man ska skydda delar som inte tål fukt med ett vatten- och ångtätt skikt.

GVKs branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar. Boverkets byggregler innehåller myndighetsföreskrifter och allmänna råd. En föreskrift är en regel som ska följas medan ett allmänt råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln till vilken det allmänna rådet är kopplat.

Fuktavsnittet i BBR ett krav vid nyproduktion och tillbyggnad

I BBRs fuktavsnitt framgår att tätskiktets uppgift är att skydda de delar av golv och väggar som inte tål fukt. Det är viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under livslängden och att de tekniska och kemiska förutsättningarna inte försvagar tätskiktet. Förutom kravet på vattentäthet, finns också krav på ångtäthet. Ångtätheten skyddar organiskt material i byggnaden mot bakterier.

Krav på tätskikt:

  • Bad- och duschutrymmen ska förses med ett tätskikt på golv och väggar. 
  • Toalettrum, tvättstuga och utrymmen för varmvattenberedare ska ha ett tätskikt på golvet med uppvik på väggen.
  • Vid skarvning mellan olika tätskiktstyper ska minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning för kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.
  • Tätskikt appliceras närmast under kakel och klinker
  • Dubbla tätskikt får inte förekomma.
  • Ångspärr/ångbroms i vägg avses ej som tätskikt.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak