Till huvudinnehållet

Särskild kontroll

Du som har anlitat ett GVK-auktoriserat företag kan beställa Särskild Kontroll av tätskiktsarbetet genom att kontakta någon av våra GVK-kontrollanter.

Initialt är det du som beställer kontrollen som får stå för kostnaden.
För säkerhets skull, fråga kontrollanten om kostnaden innan du beställer en sådan "särskild" kontroll.

Enligt GVKs Allmänna Villkor är GVK-företaget skyldigt att anmäla samtliga våtrum till GVK i god tid innan tätskiktsarbetena påbörjas