Till huvudinnehållet

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt pröva tvister där en konsument är beställare.

Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med ett företag om till exempel ett våtrumsarbete. ARN ger inga råd i enskilda ärenden, men det kan konsumentvägledningen i din kommun göra.

Så här går en anmälan till

Det ställs inga formella krav på anmälan utan den kan göras i ett vanligt brev. Kravet är att den måste vara skriftlig. Det finns en särskild blankett för att göra anmälan enklare. Fyller man i blanketten noggrant får nämnden normalt de uppgifter den behöver. Dock rekommenderas att ansökan kompletteras med ett besiktningsutlåtande som kan styrka anmälarens påståenden.

Innan anmälan sker, gör detta:

  • Har du reklamerat tjänsten till företaget?
  • Har besiktning skett?
  • Har du pratat med konsumentvägledningen?
  • Kontrollera att ärendet inte understiger 2 000 kr, eftersom det då inte behandlas av nämndens bostadsavdelning.
  • Är tvisten äldre än 6 månader kan anmälan heller inte göras.

ARN

Almänna reklamationsnämnden, ARNs webbplats hittar du den information du behöver för att som privatperson anmäla ett ärende till ARN.