Menu

Kontroll

Efter en tätskiktsinstallation kan GVK-företaget eller en GVK-kontrollant kontrollera det utförda arbetet.

GVK bygger på kontroll

  • GVKs kvalitetssystem bygger på kontroll av de auktoriserade företagen. Genom kontrollerna kan vi komma åt kvalitetsbrister i produktionen och lära oss av misstagen.

GVKs kvalitetskoncept bygger på att alla GVK-företag blir slumpmässigt kontrollerade av GVKs unika metod för kontroller. Detta avsnitt behandlar hur kontrollen går till. Branschreglerna talar också om för utföraren att byggmaterialet alltid ska kontrolleras så att synliga skador inte byggs in i byggnaden.

Unik täthetskontroll

GVK har tagit fram en unik metod, GVK-pumpen, för att kontrollera tätheten i plastmattans skarvövergångar. Ett ovärderligt hjälpmedel för att garantera tätheten i våtrummets viktigaste skikt - tätskiktet. Läs mer om GVKs tätskiktskontroll.

Inga synliga skador byggs in

Byggmaterial ska kontrolleras före installation, så att inga synliga skador finns på materialet. Material ska skyddas mot nedsmutsning, fukt etcetera vid hantering och lagring. Läs mer om kontroll av byggmaterial.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak