Menu

Vätskebaserade tätskikt

Vätskebaserade tätskikt levereras normalt i system med olika komponenter som hörnremsor, remsor för golv- och väggvinkel samt tunt och tjockt tätskikt. Tillsammans bidrar de till att ge tätskiktet rätt prestanda och funktion.

Checklista för vätskebaserade tätskikt:

  • Ska inte användas i duschplats eller motsvarande vid lätta konstruktioner som skivväggar och träbjälklag.
  • Får installeras på underlag av gipskiva med kartongyta utanför duschplats eller motsvarande om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger en miljon sekund per meter. Överväg dock alltid mer fukttåliga alternativ.
  • Det är ofta riskabelt att byta keramiska plattor som har gått sönder i anslutning till vätskebaserade tätskikt. Kontrollera möjlighet till delreparation enligt leverantörens dokumenterade anvisning.
  • Vätskebaserade tätskiktssystem ställer höga krav på själva appliceringen av tätskiktet så att systemet fungerar som leverantören har tänkt.
  • Problem med fukt i underlaget? Det finns särskilt anpassade vätskebaserade tätskiktssystem för detta ändamål. Stäm alltid av med leverantören, innan tätskiktsinstallation påbörjas.

Vätskebaserat tätskikt, rollat tätskikt, gummidispersion, tätskiktsmassa... Det finns många benämningar på samma sak, dvs tätskikt som levereras på burk och som vanligen appliceras som fuktskydd med roller.

Vätskebaserat tätskikt som används under kakel och klinker i våtrum godkänns av branschorganisationen Byggkeramikrådet. Systemen redovisas när de uppfyller angivna krav för täthet, vidhäftning, deformationsupptagningsförmåga och förseglingars täthet.

Avgörande att följa leverantörens anvisning

Vätskebaserade tätskikt levereras normalt i system med olika komponenter som hörnremsor, remsor för golv- och väggvinkel samt tunt och tjockt tätskikt. Tillsammans bidrar de till att ge tätskiktet rätt prestanda och funktion. Det har förekommit kvalitetsbrister vid appliceringen av vätskebaserade tätskikt. En vanlig orsak har varit att man inte följt leverantörernas rekommendationer avseende antal kg tätskikt per kvadratmeter. Det kan krävas många appliceringar innan tätskiktet får den tänkta prestandan. Ett annat diskussionsämne har varit ånggenomgångsmotståndet hos tätskiktstypen. För lågt ånggenomgångsmotstånd kan orsaka fukt- och mögelskador. Det visar Anders Jansson på Sveriges Tekniska Provningsanstalt, SP, i rapporten Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar, SP Rapport 2006:46.

Byte av kakelplattor är riskabelt

Vid vätskebaserade tätskikt är det ofta riskabelt att byta keramiska plattor som är missfärgade eller defekta. Det finns en överhängande risk att skada tätskiktet. 

Kan jag använda vätskebaserade tätskikt i våtrum?

Ja, med några förbehåll. Enligt GVKs branschregler är vätskebaserade tätskikt inte godkända att använda i våtzon 1 om väggen består av skivmaterial eller om golvet är av träbjälklagstyp. Vätskebaserade tätskikt kan däremot användas som tätskikt på massiva underlag som betong och lättklinker. På skivväggar kan vätskebaserade tätskikt användas i våtzon 2, det vill säga en meter utanför duschplatsen. Observera att hela väggen räknas som våtzon 1 om duschplatsen är placerad mot ytterväggen. Tänk på att det vätskebaserade tätskiktet ska ha ett så kallat ånggenomgångsmotstånd om minst en miljon sekund per meter [s/m]. Tänk också på att följa leverantörens anvisningar noga när det gäller eventuell förbehandling och krav på uttorkning.

Särskilda produkter för hus med fuktproblem

I hus med fuktproblem är det viktigt att utreda om tätskikt ska användas och i sådana fall på vilka delar. Grundregeln är att man ska skydda allt material som kan ta skada av den fukt som tillförs i ett våtutrymme. Golv och väggar med tillskjutande fukt kan ha en relativ fuktighet som kan uppgå till närmare 100 procent. Det ställer särskilda krav på tätskiktsprodukten och hur den kan appliceras. Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för användning i underlag med tillskjutande fukt, vilket betyder att leverantören ska kunna ge tydliga anvisningar under vilka förhållanden produkten fungerar.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak