Till huvudinnehållet

Under arbetets utförande

När ett våtrumsarbete utförs är det viktigt att det görs enligt leverantörens anvisningar, att det finns någon som ansvarar för samordningen och att jobbet inte avviker från GVKs branschregler. Här har vi listat de viktigaste sakerna att tänka på under arbetets gång.

Att tänka på under arbetets gång:

 • Arbetet utförs enligt leverantörens monteringsanvisningar.
 • Eventuella avvikelser från underlagets förutsättningar i GVKs branschregler ska framgå av GVKs förkontrolldokument.
 • Avvikelser vid installation av tätskikt ska dokumenteras och kommuniceras med hjälp av GVKs egenkontrolldokument.
 • Underlagen ska vara tillräckligt torra för att det ska gå att montera angivna material. Beställaren ansvarar för denna kontroll.
 • Lokalen, limmet, underlaget och materialet ska generellt vara minst + 18° C.
 • Den relativa fuktigheten i lokalen ska vara 30-60%.
 • Ytor som ska beläggas/beklädas ska vara väl rengjorda och beläggnings/beklädnadsklara för angivet material.
 • Det är viktigt att komma överens om hur olika ytor ska skyddstäckas för att det ska gå att genomföra våtrumsarbeten i fastigheten. Beställaren ansvarar i regel för detta.

Tips till proffsbeställaren:

Nio gånger av tio är byggföretaget samordningsansvarigt när det gäller...

 • Kontroll av kontraktsenliga förutsättningar för underentreprenör, UE.
 • Kontroll av och åtgärdande av fukt i underlag.
 • Kontroll och åtgärdande av temperatur för applicering av tätskikt m.m.
 • Kontroll och åtgärd av hindrande verksamhet hos sidoentreprenör.
 • Kontroll av åtkomlighet och städning avseende våtrumsentreprenörs ytor.

Tips till den privata beställaren:

 • Vem ansvarar för samordningen? Det är ofta många yrkesgrupper som samsas i våtrummet. Se till att någon är ansvarig för samordningen.
 • Man sparar ofta mycket pengar på att ha ett regelrätt byggmöte när projektet drar igång där alla yrkesgrupper får träffas, till exempel VVS-installatör, elektriker och snickare.
 • När våtrumsarbetena utförs är det viktigt att man är tillgänglig så att man kan hantera eventuella avvikelser eller problem på ett smidigt sätt.