Menu

Horisontell metod plastvägg

Välj metod för horisontell väggsättning, H-metod, där detta är möjligt. Det minimerar antalet fogar på vägg.

Horisontell metod

Om plastmattan installeras horisontellt, blir det minimalt med skarvar som minimerar risken för vattenskador. När H-metod tillämpas sveps plastmattan runt våtutrymmet och genererar i bästa fall endast en skarv vid "start" och "mål". Om möjligt ska man börja så långt ifrån duschplatsen som möjligt och där skarven inte syns när man stiger in i våtutrymmet.

Omplastmattan installeras horisontellt, blir det minimalt med skarvarsom minimerar risken för vattenskador.