Menu

Horisontell metod plastvägg

Välj metod för horisontell väggsättning, H-metod, där detta är möjligt. Det minimerar antalet fogar på vägg.

Horisontell metod

Om plastmattan installeras horisontellt, blir det minimalt med skarvar som minimerar risken för vattenskador. När H-metod tillämpas sveps plastmattan runt våtutrymmet och genererar i bästa fall endast en skarv vid "start" och "mål". Om möjligt ska man börja så långt ifrån duschplatsen som möjligt och där skarven inte syns när man stiger in i våtutrymmet.

Omplastmattan installeras horisontellt, blir det minimalt med skarvarsom minimerar risken för vattenskador.


Nu 573 120 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak