Menu

Lättfyllnadsmassa

Varning för alltför snabb uttorkning

  • Lättfyllnadsmassan som gjuts mellan träbjälkar ska ha en tjocklek på minst 150 mm. Skydda alltid lättfyllnadsmassan ifrån alltför snabb uttorkning. Detta utförs praktiskt genom att applicera avjämningsmassa, slipsats eller diffusionsspärr inom 3 dygn efter gjutning.

Att förstärka ett bjälklag med lättfyllnadsmassa ger ett starkt underlag som passar bra för bland annat keramiska ytskikt som måste vara stumma.

Generellt - bra att veta

När underlaget som ska förses med plastmatta, tätskikt och klinker ska leverantörens rekommendation följas för bland annat:

  • Centrumavstånd mellan reglar 600 mm
  • Bredd och höjd på bjälkar, standard 45x220 mm
  • Bärläkt 45x45 mm
  • Trälim
  • Blindbotten av formplywood 12 mm 
  • Plastfoliens tjocklek är mellan 0,07-0,12 mm
  • Tryckhållfasthet ≥2 MPa
  • Densitet ≤450 kg/m3

Tänk på att badrum som ska förses med kakel, natursten och dylikt måste ha ett starkt underlag som rör sig så lite som möjligt. Annars spricker tätskikt och plattorna lossnar lätt.

Träbjälklaget täcks med en plastfolie. Tejpa skador i folien. Plastfolien skyddar bjälkarna mot fukt när man fyller det med lättfyllnadsmassa.

Så går det till

Att förstärka våtrumsbjälklag med lättfyllnadsmassa är en metod som fungerar både vid nybyggnation och vid renovering av äldre fastigheter. Första steget är att bygga en ny blindbotten. På var sida om golvbjälken limmas och skruvas en regel av dimensionen 45x45 mm fast. På den läggs en 12 mm formplywood. En OSB-skiva fungerar inte eftersom den inte tål gjutning. Därefter täcks bjälklaget med en plastfolie som viks upp på väggarna, över bjälkar och andra anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. Tejpa skador i folien noggrant. Plastfolien skyddar bjälkarna mot fukt och skapar ett "mikroklimat", som i praktiken betyder att träet rör sig mindre över årets klimatväxlingar.

Åtgärd vid mindre bjälkar och långa spännvidder

I de fall då golvbjälkarna är av mindre dimension än standard 45x220 mm, förstärks de genom att montera en 23x45 eller 45x45 regel som skruvas och limmas så att höjden på bjälken blir totalt 220mm. Vid långa spännvidder bör bjälklag med lättfyllnadsmassa stöttas underifrån i samband med gjutningen för att minska risken för permanent "nedböjning". Rådgör alltid med leverantör.

Så här går applicering av lättfyllnadsmassa till.

 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak