Till huvudinnehållet

Lättfyllnadsmassa

Att förstärka ett bjälklag med lättfyllnadsmassa ger ett starkt underlag som passar bra för bland annat keramiska ytskikt. Badrum som ska förses med kakel, natursten och dylikt måste ha ett starkt underlag som rör sig så lite som möjligt för att minimera risken att tätskikt tar skada eller att plattorna släpper.

Generellt - bra att veta

När underlaget som ska förses med plastmatta, tätskikt och klinker ska leverantörens rekommendation följas för bland annat:

  • Centrumavstånd mellan reglar 600 mm
  • Bredd och höjd på bjälkar, standard 45x220 mm
  • Bärläkt 45x45 mm
  • Trälim
  • Blindbotten av formplywood 12 mm
  • Plastfoliens tjocklek är mellan 0,07-0,12 mm
  • Tryckhållfasthet ≥2 MPa
  • Densitet ≤450 kg/m3

.

Lattfyllnadsmassa bjalklag golv badrum

Så går det till

Att förstärka våtrumsbjälklag med lättfyllnadsmassa är en metod som fungerar både vid nybyggnation och vid renovering av äldre fastigheter. Första steget är att bygga en ny blindbotten. På var sida om golvbjälken limmas och skruvas en regel av dimensionen 45x45 mm fast. På den läggs en 12 mm formplywood. En OSB-skiva fungerar inte eftersom den inte tål gjutning. Därefter täcks bjälklaget med en plastfolie som viks upp på väggarna, över bjälkar och andra anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. Tejpa skador i folien noggrant. Plastfolien skyddar bjälkarna mot fukt och skapar ett "mikroklimat", som i praktiken betyder att träet rör sig mindre över årets klimatväxlingar.

Träbjälklaget täcks med en plastfolie. Tejpa skador i folien. Plastfolien skyddar bjälkarna mot fukt när man fyller det med lättfyllnadsmassa.

Åtgärd vid mindre bjälkar och långa spännvidder

I de fall då golvbjälkarna är av mindre dimension än standard 45x220 mm, förstärks de genom att montera en 23x45 eller 45x45 regel som skruvas och limmas så att höjden på bjälken blir totalt 220mm. Vid långa spännvidder bör bjälklag med lättfyllnadsmassa stöttas underifrån i samband med gjutningen för att minska risken för permanent "nedböjning". Rådgör alltid med leverantör.

Så här går applicering av lättfyllnadsmassa till.

Varning för alltför snabb uttorkning

Lättfyllnadsmassan som gjuts mellan träbjälkar ska ha en tjocklek på minst 150 mm. Skydda alltid lättfyllnadsmassan ifrån alltför snabb uttorkning. Detta utförs praktiskt genom att applicera avjämningsmassa, slipsats eller diffusionsspärr inom 3 dygn efter gjutning.