Till huvudinnehållet

Branschregler för våtrum

GVKs branschregler, Säkra Våtrum, ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna, för att se om arbetet håller måttet. Här kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket.

Ladda ned GVKs branschregler