Till huvudinnehållet

Häng med på guidad tur bland nya branschregler!

Nu är det Säkra Våtrum 2021:1 som gäller. De nya branschreglerna ersätter från och med 1 januari 2021 de tidigare reglerna för fackmässig installation av våtrum, Säkra Våtrum 2016:1. Branschreglerna uppdateras för att spegla aktuella lagkrav, teknisk utveckling och vara enkla att följa och förstå. Nu finns en webbutbildning som går igenom de viktigaste förändringarna.

Nu är det Säkra Våtrum 2021:1 som gäller. De nya branschreglerna ersätter från och med 1 januari 2021 de tidigare reglerna för fackmässig installation av våtrum, Säkra Våtrum 2016:1. Branschreglerna uppdateras vart femte år för att spegla aktuella lagkrav, den tekniska utvecklingen och dessutom vara enkla att följa och förstå. I årets upplaga har de också samordnats med Säker Vatten och BKR.

Eftersom branschreglerna är själva stommen i de GVK-auktoriserade företagens verksamhet finns nu en webbutbildning med genomgång av de viktigaste förändringarna. Utbildningen är en uppdateringskurs för dig som är behörig montör eller arbetsledare i ett GVK-auktoriserat företag och tar upp de största skillnaderna mellan Säkra Våtrum 2021:1 och de tidigare branschreglerna Säkra Våtrum 2016:1.

- Att gå uppdateringskursen Säkra Våtrum 2021 är det enklaste sättet att tillgodogöra sig förändringarna i de nya branschreglerna, säger Johan Aspelin, vd på GVK.

Kursen är kostnadsfri för GVK-auktoriserade företag fram till och med 15 februari 2021. Utbildningen ersätter inte GVKs ordinarie krav på fortbildningskurs vart femte år utan är en orientering om de nya branschreglerna.

Kursen tar 15 till 20 minuter att genomföra på dator, surfplatta eller mobil. Du behöver inte gå igenom hela kursen på samma gång.

Efter avklarad kurs får du ett kursintyg som intygar att du har kunskap om branschreglerna för tätskikt i Säkra Våtrum 2021.

Anmälan och mer info finns här

I GVKs nyhetsrum finns också de viktigaste förändringarna presenterade. Se relaterat material.