Menu

Skivor med tätskikt

När du väljer en väggskiva med fabriksmonterat tätskikt under keramiska ytskikt och natursten i våtrum är det viktigt att de är godkända för detta ändamål. I listan nedan finns de produkter som har testats och godkänts enligt Byggkeramikrådet.

Företag Produkt
KGC Verktyg & Maskiner AB

Lux Elements - VK
kompatibel med någon av följande tätskiktsfolier:
Bostik
Centro
Finja
Göteborgs Kakelhus
Hey´di
Schönox
Sopro

Saint-Gobain Byggprodukter AB Litex våtrumsskiva med tätskikt