Menu

Nivåskillnad golvbrunn och underlag

När spacklingen är klar, innan tätskiktet installeras, ska det vara en jämn övergång till golvbrunnen. Det får inte vara ett ”hopp” ner till golvbrunnen. Det finns golvbrunnar där justering kan ske på plats, men också särskilda tillbehör som löser problemet.

Exempel på förhöjningsring - tillbehör som godkänts och testats med ett visst fabrikat, typ etc. Att blanda olika system är inte tillåtet.

Tätskikt och golvbrunn ska mötas på samma nivå. Gör de inte det, finns risk för att tätningen mot golvbrunnen havererar. I de fall golvbrunnen är placerad lägre än det underlag som tätskiktet ska installeras på, kan följande åtgärder vidtas:

  • Golvbrunnen justeras i höjdled, till exempel då golvbrunnen är utformad för detta eller när det finns en montageplatta som stödjer det.
  • Särskilda tillbehör, till exempel en förhöjningsring,  används som justerar brunnen i höjdled. Golvbrunnen ska i första hand placeras i rätt nivå och i våg för att undvika förhöjningsringar.
Golvbrunn som går att justera i höjdled. Efter att golvbrunnen är fixerad kan man justera höjden på den.
Montageplatta med plats för avjämningsmassa, armering och golvvärme. De röda detaljerna runt själva brunnen, håller brunnen uppe på rätt höjd.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak