Menu

Generellt om vägg – Färdigt underlag vägg

Förutom krav på VVS finns också krav på underlagets egenskaper innan en tätskiktsinstallation påbörjas. Vid installation av plastmatta som ytskikt är det extra viktigt att tänka på dessa förutsättningar för att undvika skönhetsfel.

För en fackmässig installation av tätskikt är det viktigt att underlaget är rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer.

Betongvägg ska vara gjuten mot slät form. Väggelement och dylikt ska skarvspacklas och lättklinker ska bredspacklas, alternativt putsas med en ytjämnhet motsvarande brädriven slätputs. Ytskador lagas alltid med spackel, alternativt bruk, innan tätskiktsarbetena påbörjas. GVK-företagen har rutiner för att säkerställa detta i den förkontroll som alltid utförs.

Toleranser för buktighet

Underlagets planhet, det vill säga hur mycket väggen får bukta, uttrycks enligt tabell nedan som anger regler i AMA. I vissa fall kan man vilja kräva bättre, kanske inför montage av stora plattor.

Mätlängd Tolerans
0,25 m ± 2 mm
2 m ± 5 mm 

Förklaring: Tabellen ovan talar om vilka toleranser som finns för buktighet. Även vinklar och hörn ska uppfylla dessa toleranser. 

Tillåten lutning på vägg upptill 3 m höjd.

Det är också viktigt att väggarna inte lutar för mycket, eftersom tätskikten kräver att väggarna är i lod för att fungera, särskilt inför montage av tätskiktsfolie som tätskikt och speciellt inför montage av plastmatta med H-metoden. Så här uttrycks toleranser för lutning:

Mätlängd Tolerans
Längd/600 (mm) Lägst  ± 5 mm
Högst ± 20 mm

Detta innebär att 5 mm från lodlinjen gäller för alla väggar upp till höjden 3,0 meter (3000/600=5). Högre väggars tolerans beräknas enligt formeln H/600 enligt tabell ovan, dock max 20 mm.

Exempel 1: Väggen är 2,6 meter hög, det vill säga 2600 mm. 2600/600 = 4,3 alltså ± 5 mm (eftersom det är den lägsta toleransen som vi kan mäta enligt tabellen).

Exempel 2: Väggen är 3,6 meter hög. 3600/600 = ± 6 mm.


I övrigt gäller:

  • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
  • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
  • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
  • Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat har avtalats. Dessutom ska det vara fritt från hinder som försvårar applicering av tät- och ytskikt, till exempel en vägghängd toalettstol, låda för röranslutningar eller elinstallation.
  • Spackel ska vara avsett för våtrum och val av ytskikt. Vid kakel och klinker ska i regel ett cementbaserat spackel användas. Organiskt bunden spackelmassa ska inte användas.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak