Till huvudinnehållet

Väggnära golvbrunnar

När en golvbrunn ska monteras närmare än 200 mm från väggen krävs ett särskilt godkännande som GVK har tagit fram tillsammans med Säker Vatteninstallation och Byggkeramikrådet.

Generellt - bra att veta

Golvbrunnar som placeras närmare än 200 mm från väggen kallas väggnära golvbrunnar. I praktiken innebär det att brunnen sitter tätt emot våtrumsväggen. Det finns olika utföranden, till exempel triangelformade hörnbrunnar och rännor. Väggnära golvbrunnar kallas ibland för designbrunnar. Brunnstypen möjliggör större plattor i våtutrymmen, eftersom man inte behöver begränsa sig till golvlutningen runt en rund brunn. En tumregel när våtrummet har en "vanlig" rund brunn är att det inte går att ha stora keramiska plattor i duschplatsen utan att skära dem i mindre delar.

Ställer höga krav på installationen

Stora keramikplattor i kombination med att golvbrunnen flyttas nära väggen ställer högre krav på installationen än då golvbrunnen är placerad 200 mm från väggen. Golvbrunnar är ett problem ur vattenskadesynpunkt och därför är det oavsett brunnstyp viktigt att följa leverantörens anvisning för montage, tätskiktsanslutning etcetera för att få en optimal lösning som håller i många år.

Några saker att tänka på:

  • Är tätskiktet och golvbrunnen godkända tillsammans? Ett särskilt godkännande krävs då brunnen placeras närmare än 200 mm från väggen.
  • Hur ska underlaget spacklas för att möjliggöra golvlutning/fall enligt branschreglerna och samtidigt ge möjlighet åt större storlekar på plattorna?
  • Precis som traditionella, runda brunnar, gäller det att brunnen sitter fast ordentligt, är monterad på rätt höjd och sitter i våg.
  • Golvbrunnarna måste rengöras för att inte riskera ett stopp i brunnen.

Krav för att få använda väggnära golvbrunnar

GVK har tillsammans med Säker Vatteninstallation och Byggkeramikrådet enats om en testmetod för golvbrunnar som är avsedda för väggnära placering. För en väggbrunn avsedd att monteras med vattenlåset i väggen gäller samma regler och testmetod som för väggnära golvbrunn. Metoden beskriver hur golvbrunn och tätskikt tillsammans ska provas för att säkerställa tätheten. Det är enbart kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande. Se godkända kombinationer för väggnära golvbrunnar. 

Golvrännor kan monteras, precis som vanliga runda golvbrunnar, och kräver då inget särskilt godkännande. Det räcker då att leverantören anger vilka typer av plastmattor (och ger instruktion för detta) och tätskikt som fungerar för den aktuella typen av brunn. Golvbrunnar som sitter direkt mot väggen kräver dock ett separat godkännande som både VVS- och tätskiktsbranschen står bakom.
 

Vaggnara golvbrunn Purus Job

Väggnära standard

GVK,  Säker Vatten och Byggkeramikrådet har tillsammans tagit fram testmetoder för att se till så att anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen blir säker. Det är ett krav enligt svenska försäkringsbolag att följa branschreglerna vid väggnära placering av golvbrunn. Läs branschstandarden i sin helhet.