Menu

Tidigare utgåvor av Säkra Våtrum - historiska branschregler

Säkra Våtrum kom ut för första gången 1988 och har ändrats över tiden i takt med utvecklingen av nya material, metoder med mera. Behöver du veta vad som gällde när ett visst våtrum byggdes? Här kan du ta del av gamla branschregler.