Menu

Tidigare utgåvor av Säkra Våtrum - historiska branschregler

Säkra Våtrum kom ut för första gången 1988 och har ändrats över tiden i takt med utvecklingen av nya material, metoder med mera. Behöver du veta vad som gällde när ett visst våtrum byggdes? Här kan du ta del av gamla branschregler.

Nu 527 637 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.