Till huvudinnehållet

Vägghängd toalett

Gemensamt för vägghängda toaletter är att tätskiktet ska sitta bakom och under spolenheten så att läckande vatten inte orsakar vattenskador.

Krav vid WC med inbyggd spolcistern

Vägghängda toaletter har spolenheten inbyggd i väggen vilket kräver särskild hänsyn för att ta hand om eventuellt läckage. Principen är enkel: Läckande vatten ska inte skada underlaget och ska snabbt bli synligt så att till exempel en läckande spolenhet kan åtgärdas.

  • Golv och väggar i badrum för inbyggd spolcistern till WC-stol ska ha tätskikt.
  • Prefabricerade tätskiktskonstruktioner för den inbyggda spolcisternen ska vara provade och godkända att användas med golvets och/eller väggens
    tätskikt.
  • Vid WC med inbyggd spolcistern, placerad i WC-rum, dras tätskiktet upp till spolcisternens höjd.
  • Läckagevatten måste snabbt bli synligt. Lämna därför en dränerande öppning i höljets lägsta punkt
  • Golvet i installationsutrymmet ska som lägst vara på samma nivå som golvet utanför, för att förhindra kvarstående vatten i installationsutrymmet.
  • Läckageindikering ska inte placeras i plats för bad eller dusch.
  • Utloppet från en ledning för läckageindikering som bryter väggens tätskikt ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.
tatskikt bakom wc bakom inbyggd spolcistern i wc-rum
Tätskikt bakom och under vid inbyggd spolenhet i WC-rum. Observera att tätskiktet på vägg slutar i höjd med spolcisternens ovansida.
Tätskikt bakom WC
Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i bad eller duschrum. Läckageindikering med öppning mot vattentätt golv.
prefabricerat tatskikt vid vagghangd wc
Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum.
krav pa tatskikt bakom wc fixtur
Tätskikt bakom och under vid utanpå monterad spolenhet.

Fungerande ytskikt under inbyggnad

Om golvet består av kakel, klinker, sandsten eller dylikt, ska vätskebaserat tätskikt, tätskiktsfolie eller plastmatta kompletteras med ett keramiskt ytskikt på golvet innan man påbörjar monteringen av toaletten. Tätskiktet monteras på golvet och sedan på väggen enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar. Läckagevatten ska snabbt bli synligt. Lämna därför en dränerande öppning i höljets lägsta punkt.

Det finns även förtillverkade tätskiktskonstruktioner, en sorts balja, som installeras bakom den inbyggda spolcisternen. Denna typ av tätskiktskonstruktion ska vara provad och godkänd att användas med golvets och/eller väggens tätskikt. Se lista på godkända produkter/kombinationer under sidan "godkända produkter".