Till huvudinnehållet

Efter arbetets utförande

Det finns många saker att tänka på också efter att ett våtrumsarbete är utfört. Här har vi listat de viktigaste.

  • Kvalitetsdokument ska överlämnas till beställaren. Det är till exempel ett krav att överlämna en våtrumsanmälan när GVK-auktoriserade företag utför arbeten.
  • Våtrumsintyg ska överlämnas till konsumentkunder, d.v.s. när det finns ett avtalsförhållande mellan konsumenten och GVK-företaget.
  • Dokumenterad förkontroll och egenkontroll bör också lämnas, men det är inget krav utan görs efter överenskommelse mellan beställare och utförare.
  • Spara monteringsanvisningar och produktblad för de produkter som ingår i tätskiktskonstruktionen.
  • Skötselråd för ytskikten ska överlämnas.
  • Notera vilken utgåva av GVKs branschregler som våtrummet är byggt efter. Det är viktigt att veta i eventuella framtida försäkringsärenden.
  • Lagra eventuell fotodokumentation på ett åldersbeständigt sätt. 
  • Det är mycket viktigt att alltid spara fakturan/slutfakturan. Vill man reklamera något i våtrummet måste man kunna visa fakturan. Reklamation måste ske inom skälig tid, vilket brukar vara max 2-3 månader, så att man inte riskerar att förvärra skadan.
  • Ansvarstiden för våtrumsarbeten regleras för privatpersoner av Konsumenttjänstlagen, KTjL, som säger att företaget har en 10-årig ansvarstid mot privatperson. För byggherrar och liknande gäller det avtal parterna tillämpat. Inom byggbranschen finns flera standardavtal (AB 07, ABM 07, AB-U 04 med flera) som reglerar garantier för material och utförande.