Menu

Tätning av rörgenomföringar

Säker Vatten

 • VVS-montören kan vara auktoriserad av Säker Vatten för att underlätta montaget av tätskikt. De har utbildad personal som känner till GVK-förutsättningarna.

Rörgenomföringar ska vara vattentäta så att inte våtrummets användning eller kondensvatten leder till vattenskador i golv eller vägg.

 Generellt - bra att veta:

 • Tätning ska alltid utföras enligt tätskiktsleverantörens dokumenterade anvisning. Rörgenomföringar ska alltid vara täta.
 • Rör ska vara fixerade, det vill säga sitta fast, så att rörelser inte riskerar att skada tätningen mellan rör och tätskikt. Fixering enligt rörleverantörens instruktion ska alltid ske innan tätskiktet installeras, aldrig efter. Se även särskilt kapitel om rörgenomföringar enligt GVKs branschregler.
 • Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Tätning av rörgenomföring med avloppsrör i golv och vägg

Spillvattenröret eller anslutningsstosen för WC ska vara anpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt. En anslutningsstos för WC och avlopp ska vara utformad så att en plastmatta på golvet kan krängas över stosen så att uppvikningen blir cirka 15 mm. Stosen ska vara av ett material som tål höga temperaturer, till exempel från en värmefön som används vid installation av golvmattor.  Stos eller spillvattenrör ska vara så utformade att tätningsmanchett eller försegling för vätskebaserat tätskikt eller tätskiktsfolie kan appliceras.

Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg

Det är viktigt att tätskiktet anslutet tätt mot rörgenomföringar i vägg. Fuktbelastningen är normalt hög i mot rörgenomföringar i form av kondensvatten eller då genomföring är i direkt vattenbegjutning.

 • Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret med ett butylband (eller annan lösning som leverantör av plastmatta rekommenderar).
 • Tätskikt med eventuellt tillhörande manschetter ska anslutas tätt mot rör eller andra genomföringsdetaljer, se monteringsanvisningen från leverantören av tätskikt.
 • På rörledningar av metall görs tätningen direkt mot metallröret.
 • På rörledningar av plastbelagda metallrör görs tätningen mot plasthöljet.
 • På rör-i-rör-system görs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.
 • På andra typer av rör utförs tätningen enligt produktens monteringsanvisning.
 • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt och max 6 mm radiellt (ut från röret). Se figurer nedan.

Efter utförd tätskiktsinstallation

Efter utförd tätskiktsinstallation ska skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 – 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapning får åverkan inte göras på tätningen. Kapningen rör utförs normalt av VVS-montören.

Instruktion för fackmässig tätning av plastmatta mot rörgenomföring

 1. Vik mattan mot röret. Mät ut och markera rörets centrum på mattan och skär ett hål.
 2. Värm mattan och pressa den över röret. Väggmattan krängs sedan över rören.
 3. Skär därefter bort krängningen. Mellanrum mellan matta och rör ska vara cirka 1–2 mm.
 4. Rörgenomföringen tätas därefter med butylband (eller annan lösning som leverantör av plastmatta rekommenderar). Butylbandet formas och pressas in så att utrymmet fylls.
 5. Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt och max 6 mm radiellt (ut från röret) för att möjliggöra att kunna montera en täckbricka.

 

Markera hål för att kränga plastmattan över röret.

Plastmatta krängs över röret.

Krängningen av plastmatta skärs bort och ett mellanrum om ca 1-2 mm lämnas mot röret.

Tätningen mellan plastmatta och röret utgörs av ett butylband (eller annan lösning som leverantören rekommenderar).

Tätningen får bygga ut max 6 mm axiellt och radiellt på röret. 

 

 

 

 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak