Menu

Keramik

Produkter monteras enligt branschregler och leverantörens monteringsanvisning. Montage ska göras av GVK-auktoriserade företag och behöriga montörer.
Keramiska plattor, fästmassa och fogmassa ska vara avsedda för våtrum.

Toleranser för fogar

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar).

  • Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser:
  • Fogsprång 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm.
  • Fogsprång 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.
  • Fogsprång (L+B)/1000+1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.
  • Fogsprång får aldrig överskrida 2 mm.

Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.

Övriga toleranser
Vid plastmatta på golv och kakel på vägg bör avståndet mellan kaklets underkant och golvet inte understiga 80 mm. Detta för att möjliggöra täthetskontroll av plastmattans svetsfog i innerhörn, och eventuellt byte av plastmattan.