Menu

Keramik

Produkter monteras enligt branschregler och leverantörens monteringsanvisning. Montage ska göras av GVK-auktoriserade företag och behöriga montörer.

Keramiska plattor, fästmassa och fogmassa ska vara avsedda för våtrum.

Krav på fix & fästmassor i badrum

Fästmassan ska vara avsedd för våtrum och godkänd för valet av tät- och
ytskikt.

 • Fästmassa används under och kring golvbrunnars klinkerramar för att skydda
  det underliggande tätskiktet.
 • I golv- och väggvinklar ska man undvika att det bildas hålrum eller kanaler, där
  fritt vatten kan transporteras till exempelvis dörröppningar, dörrkarmar och
  trösklar.
 • I våtrum ska det alltid vara fullgod täckning bakom plattorna. Använd avsedd
  fixkam och följ leverantörens monteringsanvisning.

Montage av klinkerram med sil och skyddat tätskikt.

Toleranser för fogar 

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar).

 • Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser:
 • Fogsprång 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm.
 • Fogsprång 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.
 • Fogsprång (L+B)/1000+1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.
 • Fogsprång får aldrig överskrida 2 mm.

Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.

Avstånd mellan kaklets underkant vid plastmatta på golv
Vid plastmatta på golv och kakel på vägg bör avståndet mellan kaklets underkant och golvet inte understiga 80 mm. Detta för att möjliggöra täthetskontroll av plastmattans svetsfog i innerhörn, och eventuellt byte av plastmattan.

Avståndet mellan kaklets underkant och plastmattan på golvet bör inte understiga 80 mm.

 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak