Till huvudinnehållet

Rörgenomföringar i golv

Vid rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas.

  • I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.
  • I bad- eller duschrum, tvättstuga och rum med vattenvärmare eller motsvarande ska inga rörgenomföringar finnas i golv förutom spillvattenrör och golvbrunn.
  • I bad- och duschrum eller i tvättstuga där det finns vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare får undantag göras. I dessa utrymmen ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.

Krav på genomföringar i golv med tätskikt

Tabellen nedan redogör vilka typer av rörgenomföringar som är godkända i respektive utrymme/golv med krav om tätskikt. Genomföringen är godkänd förutsatt att övriga krav och toleranser efterlevs.

 

  Plats för
bad eller dusch
Bad- och duschrum med apparat* Tvättstuga med apparat* Apparatrum (Vattenvärmare, vattenmätare osv.) Toalettrum/
Wc
Golvbrunn Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt
Spillvattenrör Ej godkänt Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt
Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utan rörgenomföringshylsa. Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej tillämpbart
Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare med genomföringshylsa. Ej godkänt Undantag Godkänt Undantag Godkänt Undantag Godkänt Ej tillämpbart
Tappvatten- och eller värmerör med/utan genomföringshylsa. Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Godkänt

 

* Vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare.

Vid avloppsrör och servisledningar i golv:

  • Avståndet mellan avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor och vägg ska vara minst 60 mm.
  • Avståndet mellan avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska vara minst 100 mm.
  • Avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska sticka upp cirka 40 mm och max 60 mm över färdigt golv och vara utformade så att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Efter montage av tätskikt kan rör kapas till önskad längd, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
  • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskikt monteras.
  • I WC-rum ska avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm vara c/c 60 mm. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rörgenomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.
Toleranskrav på rör och golvbrunn i utrymmen med krav på tätskikt på golv
Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta som tät- och ytskikt (även bakom keramik).
Krav på rörgenomföringar golv keramik
Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.
rorgenomforing golv med tatskikt
Rörgenomföringar i golv i bad- eller duschrum, tvättstuga och apparatrum med vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.