Till huvudinnehållet

Reklamation och missnöje

Vad gör jag om jag anlitat ett GVK-auktoriserat företag och inte är nöjd med arbetet som utförts?

Är du missnöjd med ditt våtrumsarbete ska du i första hand reklamera arbetet direkt till företaget som gjort jobbet. Var specifik och tala om vad du inte är nöjd med och varför. Utgå alltid ifrån ditt avtal med företaget - vad är beställt? Blir du och företaget oense om huruvida det är fel på tjänsten eller inte ska en oberoende besiktningsman anlitas. Praxis är att den som reklamerar tjänsten också står för kostnaden och administrationen med att anlita en besiktningsman. Som privatperson kan man också anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Kan GVK hjälpa dig?

När ett GVK-auktoriserat företag har anlitats och man inte är överens om huruvida våtrumsarbetet är rätt utfört eller inte, går det att med hjälp av GVKs kontrollanter undersöka om tjänsten är utförd i enlighet med GVKs branschregler och att det auktoriserade företaget följer GVKs allmänna villkor. Kontrollanten genomför då en så kallad särskild kontroll. Det finns ett särskilt sanktionssystem i händelse av att de GVK-auktoriserade företagen inte följer de råd, anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

När ett GVK-auktoriserat företag har anlitats och man inte är överens om arbetets resultat, kan man vända sig till en GVK-kontrollant för att undersöka om tjänsten är utförd i enlighet med GVKs branschregler.