Till huvudinnehållet

Behörighet Arbetsledare

Typ av kurs:
Behörighetskurs
Pris:
4000 Kr
Tidsåtgång:
Heldag
Platser:
Stockholm / Arlanda

Ger dig som är arbetsledare i ett GVK- auktoriserat företag både kunskap och verktyg för framgång enligt GVKs kvalitetssystem. Kursen är uppdelad i två delar, en digital del och en fysisk del. Den digitala delen ger dig en grundlig förståelse om GVKs branschregler, kvalitetsstyrning samt om Boverkets Byggregler och AMA ur ett arbetsledarperspektiv. Du lär dig vad som är viktigt att respektera vid arbeten åt juridisk person, till exempel byggföretag eller bostadsföretag, och vid konsumenttjänster. Den digitala delen blir tillgänglig cirka 10 dagar innan det fysiska kurstillfället och måste vara genomförd för att få delta på det fysiska kurstillfället. Där kommer nämligen teorin som behandlades i den digitala delen att fördjupas och diskuteras.

OBS!

För att kunna anmäla till kurs måste kursdeltagaren vara anställd på ett GVK-auktoriserat företag eller ett företag under pågående auktorisering som har fått sin ansökan godkänd.

Kallelse till kursen skickas cirka 10 dagar innan det fysiska kurstillfället. Då blir också den digitala delen blir tillgänglig. 

Den digitala delen består av:

Teknik/kvalitet:

 • Allmänna villkor - krav för dig som GVK- auktoriserad.
 • GVKs branschregler för våtrum- genomgång av de tekniska förutsättningarna för att bygga våtrum fackmässigt
 • Kvalitetssäkring - att aktivt använda kvalitetshjälpmedel enligt GVK- konceptet.
 • Att tillämpa AMA i våtrum avseende krav på material, utförande och färdigt resultat. Vi berör AMA Hus och AMA VVS & Kyl.
 • Boverkets Byggregler som grund för ett hälsosamt boende.

Juridik:

 • Konsumenttjänstlagen, KTjL - att lyckas i avtal med konsument.
 • Allmänna Bestämmelser, AB 04, AB-U 07 och Golv 07- vad som är viktigt för lönsamhet i relation till professionella beställare.

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Efter att digitala delen har blivit tillgänglig kan du genomföra den när du vill. Du måste dock ha blivit godkänd på slutprovet innan det fysiska kurstillfället för att få delta på kursen. Vi rekommenderar att du gör digitala delen i god tid och inte dagen innan fysiska kurstillfället.

På det fysiska kurstillfället kommer det att främst vara diskussioner kring den teori som behandlades i den digitala delen.

På förmiddagen så behandlas:

Teknik/kvalitet:

 • Allmänna villkor - krav för dig som GVK- auktoriserad.
 • GVKs branschregler för våtrum- genomgång av de tekniska förutsättningarna för att bygga våtrum fackmässigt
 • Kvalitetssäkring - att aktivt använda kvalitetshjälpmedel enligt GVK- konceptet.
 • Att tillämpa AMA i våtrum avseende krav på material, utförande och färdigt resultat. Vi berör AMA Hus och AMA VVS & Kyl.
 • Boverkets Byggregler som grund för ett hälsosamt boende.

 

På eftermiddagen behandlas:

Juridik:

 • Konsumenttjänstlagen, KTjL - att lyckas i avtal med konsument.
 • Allmänna Bestämmelser, AB 04, AB-U 07 och Golv 07- vad som är viktigt för lönsamhet i relation till professionella beställare.

 

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Anmälningsformulär och datum hittar du längre ned på denna sida.

Kursanmälan stänger 2 veckor innan kursdagen, samt att vi meddelar ca 2 veckor före kursdatum om kursen tvingas ställas in eller omplaneras.

För att kursen ska bli av krävs minst 15 deltagare.

Krav för att få gå kursen:

 • Du ska vara, eller bli arbetsledare i ett GVK-auktoriserat företag.
 • Kursen hålls på svenska, kursmaterial samt prov är på svenska.

Varför ska man gå kursen?

Som arbetsledare i ett GVK-auktoriserat företag är kursen obligatorisk. Du ska som arbetsledare kunna arbeta och fördela arbete enligt GVKs branschregler.