Menu

Golvbrunnar

Golvbrunn ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.
Golvbrunn ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.

Enligt GVKs branschregler ska golvbrunn vara godkänd enligt SS-EN 1253. Dokumenterad monteringsanvisning ska tydligt ange hur plastmatta, tätskikt eller motsvarande ansluts vattentätt till aktuell golvbrunn.

Detta gäller då golvbrunnen placeras minst 200 mm från väggen. Golvbrunnar som placeras närmre än 200 mm från väggen kallas Väggnära golvbrunnar, och kräver ett särskilt godkännande för detta.

Golvbrunnen och dess komponenter ska vara testade och godkända ihop.

Tänk också på att alla tillbehör till golvbrunnen, till exempel förhöjningsring och klämring ska vara testade och godkända ihop med den specifika golvbrunnen.