Menu

Golvbrunnar

Golvbrunn ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.
Golvbrunn ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.

Enligt GVKs branschregler ska golvbrunn vara godkänd enligt SS-EN 1253. Dokumenterad monteringsanvisning ska tydligt ange hur plastmatta, tätskikt eller motsvarande ansluts vattentätt till aktuell golvbrunn.

Detta gäller då golvbrunnen placeras minst 200 mm från väggen. Golvbrunnar som placeras närmre än 200 mm från väggen kallas Väggnära golvbrunnar, och kräver ett särskilt godkännande för detta.

Golvbrunnen och dess komponenter ska vara testade och godkända ihop.

Tänk också på att alla tillbehör till golvbrunnen, till exempel förhöjningsring och klämring ska vara testade och godkända ihop med den specifika golvbrunnen.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak