Menu

Fog i innerhörn

Mjukfogar åldras. Använd om möjligt bruksfog eller list.

Finns alternativ till mjukfog?

Mjukfogen åldras och kräver underhåll.

Vid val av fog, beakta egenskaper såsom risk för missfärgningar, antimögelegenskaper och hur väl fogen åldras. Där underlaget medger - det vill säga där det inte kan uppstå rörelser i konstruktionen, kan fogning utföras med bruksfog (också benämnd fast fog) eller list.  De åldras bättre än till exempel mjukfog.  Att byta en mjukfog är relativt enkelt för den normalhändige. Men var rädd om det bakomliggande tätskiktet så att det inte skadas!

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak