Menu

Fog i innerhörn

Mjukfogar åldras. Använd om möjligt bruksfog eller list.

Finns alternativ till mjukfog?

Mjukfogen åldras och kräver underhåll.

Där mjukfog används ska ändamålsenlig mjukfog användas. Vid val av fog, beakta egenskaper såsom risk för missfärgningar, antimögelegenskaper och hur väl fogen åldras. Där underlaget medger - det vill säga där det inte kan uppstå rörelser i konstruktionen, kan fogning utföras med bruksfog (också benämnd fast fog) eller list.  De åldras bättre än till exempel mjukfog.  Att byta en mjukfog är relativt enkelt för den normalhändige. Men var rädd om det bakomliggande tätskiktet så att det inte skadas!