Menu

Tätskikt vid dörröppning

Vid trösklar ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Om det inte finns någon tröskel ska fästmassan vid dörröppningen förseglas så att den inte transporterar fukt och skadar intilliggande byggnadsdelar

Tröskel i badrum

Det finns inget krav på tröskel i våtrum. Tänk dock alltid på följande:

  • Vid en tröskel ska tätskiktet alltid vikas upp mot denna. Golvets tätskikt ska också vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln. Tröskel ska vara monterad i liv med våtrumsväggen för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.

  • Saknas tröskel ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling.

  • Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.

  • Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

Se också avsnittet Golv-Dörröppning för förutsättningar.

Generellt - bra att veta

  • Om det inte går att vika upp plastmatta som ytskikt mot tröskeln på grund av att tröskeln är för låg, kan plastmattan förseglas med tätningsmassa mot tröskeln.
  • I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel vissa skjutdörrar

Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt vid tröskel.

Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt vid tröskel.

 

Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt.

Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt.

Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak