Menu

Tätskikt vid dörröppning

Vid trösklar ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Om det inte finns någon tröskel ska fästmassan vid dörröppningen förseglas så att den inte transporterar fukt och skadar intilliggande byggnadsdelar

Det finns inget krav på tröskel i våtrum. Tänk dock alltid på följande:

  • Vid en tröskel ska tätskiktet alltid vikas upp mot denna. Tröskkel ska vara monterad i liv med våtrumsväggen för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.

  • Saknas tröskel ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling.

  • Ytskikt på golv vid dörröppning ska ligga minst 20 mm över brunnssil i duschplats eller motsvarande. (I små våtutrymmen får man ofta acceptera en mindre nivåskillnad.)

Det finns heller inget generellt krav på att tätskikt ska monteras på dörrkarm. Om tätskikt ska förseglas på dörrkarm ska det tydligt avtalas med beställaren eller på annat sätt framgå av föreskriven anvisning.

Se också avsnittet Golv-Dörröppning för förutsättningar.

Nu 582 490 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak