Till huvudinnehållet

Så gör du en strukturerad reklamation

Oavsett om man vill reklamera en tjänst till ett företag, eller om man vill anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, är det viktigt att hålla isär fakta och påhitt. Här ges en mall.

Förslag på innehåll i en välskriven reklamation:

Information om anmälaren:

 • Namn.
 • Privatperson eller företag?
 • Adress.
 • Postadress.
 • Telefon.
 • Mobil.
 • E-post.

Om man är oense om resultatet ska man reklamera tjänsten till företaget. Ju bättre och tydligare du reklamerar, desto lättare blir det att lösa den uppkomna situationen.

Information om företaget som utfört våtrumsarbetet:

 • Företag.
 • Organisationsnummer.
 • Auktorisation/behörighet - till exempel GVK-auktoriserat.
 • Eventuell återförsäljare.
 • Kontaktperson.
 • Adress.
 • Postadress.
 • Telefon.
 • Mobil.
 • Fax.
 • E-post.

Vad avser anmärkningen:

 • Felaktigt utfört arbete.
 • Försening.
 • Felaktig debitering.
 • Skadeståndskrav.
 • Annat?

Redogörelse

 • Väsentlig fakta som har betydelse för behandlingen av ärendet.
 • Gör en lista med alla anmärkningar

Vilken åtgärd önskas:

 • Beskriv vilken åtgärd som du önskar från företaget.
 • Beskriv om det finns ekonomiska yrkanden - till exempel nedsättning av fakturabelopp X kr och skadeståndskrav Y kr.

Har anmärkningen framförts till företaget?

 • Datum och form, till exempel brev, muntligt, e-post och sms.

Uppgifter om fastigheten där tjänsten utförts:

 • Reklamerat våtutrymme - till exempel badrum, toalett, tvättstuga.
 • Lokaltyp - till exempel flerbostadshus, villa, kontorslokal eller industri.
 • Byggår för fastigheten.
 • Temperatur i lokalen.
 • Fabrikat och typ av golv - plastmatta, klinker etcetera.
 • Fabrikat och typ av vägg - plastmatta klinker etcetera.
 • Underlag golv - till exempel betong eller träbjälklag.
 • Underlag vägg - till exempel massivvägg eller reglar med skivor.
 • Övrigt - lim, spackel och andra komponenter av betydelse.

Hur har överenskommelsen om tjänsten gjorts:

 • Skriftligt anbud.
 • Skriftlig beställning.
 • Skriftligt avtal
 • Muntligt anbud.
 • Muntlig beställning.

Arbetet skulle utföras mot:

 • Fast pris.
 • Löpande räkning.
 • Ungefärligt pris.
 • Takpris.

Tider:

 • När beställdes arbetet?
 • När påbörjades arbetet?
 • När avslutades arbetet?
 • När mottogs faktura?